Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 33 – Stuck in a moment you can’t get out of

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

 

Week 33 – Stuck in a moment you can’t get out of – U2

English (klik hier voor Nederlands)

Life is not a Photo at the finish line.

Last week I told about a friend who is in trouble. He is battling thoughts about suicide. U2 wrote this song for the singer of INXS who died in suspicious circumstances, probably suicide.

I chat a lot with my friend and the subject death is not avoided. To me death is not a moment, like a picture. A lot of people review their life when they are about to die. I do not. I do so before I die because you can’t think objectively when the emotions of your approaching death surround you. Suppose you did something as meaningful as saving someone’s life at the age of twenty. It could very well be that you do not do something special afterwards and live on until you are seventy. Is the review of your life when you die that different from when you were twenty? To me the answer is no.

Most people I know would disagree but that is because a lot of people compare life to a story or a play; it has a beginning, middle and an end. But, in the above example the story of saving someone’s life ends at the age of twenty and yet we live on. This is where the idea of reincarnation comes in handy. I believe that a life has multiple storylines but they do not have to start, blossom or end in a single lifetime.

I do not believe that children who die young just have bad luck. Only the notions of karma and reincarnation seem to be able to put that situation in the right context. Karma can be cruel though but that doesn’t mean that the story ends with death. I refuse to accept the idea that some beings are put on this planet with a story that ends when it has hardly begun.

In the region where I live it is a custom to hand out small booklets of people with a recent picture on at their funeral. Usually that photo has been taken a few months before they died preferably before you could see what they would die of. I will not do such a thing. On my booklet I want a picture from the period I was the happiest in my life. My relatives will have to celebrate life when I die. Unfortunately I will never know if my voice will be heard on this.

Dear reader,

Usually I end these blogpost with the phrase ‘just some thoughts’. Thoughts about suicide, however, are not just thoughts. They are always a prompt to act. If you are in a struggle or want to talk about it I strongly recommend looking for help. You can find a few data below;

For the US: https://suicidepreventionlifeline.org/     Telephone: 1-800-273-8255

For the UK: samaritans.org Telephone: +44 (0) 8457 90 90 90

For India: befriendersindia.org Telephone: +91 33 2474 4704

For the Netherlands: www.113.nl Telephone: 0900 – 0113

For Belgium: www.zelfmoord1813.be Telephone: 1813

Nederlands

Het leven is geen foto aan de finish.

Vorige week schreef ik over een vriend die in de problemen zit. Laat ons een kat een kat noemen, hij zit met zelfmoordgedachten. U2 schreef dit lied voor de zanger van INXS die onder verdachte omstandigheden overleed, vermoedelijk door zelfmoord.

Ik heb veel gepraat met mijn vriend en we gingen daarbij het onderwerp van de dood niet uit de weg. Voor mij is de dood geen momentopname zoals een foto aan de finish. Veel mensen evalueren hun leven wanneer ze gaan sterven. Ik doe dit terwijl ik leef omdat je niet meer helder kan nadenken als de gevoelens van je naderende dood je overspoelen. Veronderstel dat je iets betekenisvol deed op je twintigste zoals het redden van een leven. Het zou kunnen dat je daarna niets noemenswaardig meer doet erna en dat je komt te overlijden op je zeventigste. Is de evaluatie die je bij je dood doet dan zo verschillend van die wanneer je twintig was? Voor mij is het antwoord nee.

Velen zullen het hier niet mee eens zijn omdat velen het leven zien als een verhaal of een toneelstuk; het heeft een begin, een midden en een einde. Maar in het net vermelde voorbeeld eindigt het verhaal van het redden op je twintigste en leef je daarna nog door. Hier komt het idee van reïncarnatie handig uit. Ik geloof dat een leven meerdere verhaallijnen heeft maar dat die niet noodzakelijk allemaal een begin, een bloei en een einde hebben in één enkel leven.

Ik geloof niet dat kinderen die op jonge leeftijd overlijden gewoon pech hebben. Alleen de begrippen karma en reïncarnatie kunnen dit een beetje kaderen. Karma is soms wreed maar dat wil daarom niet zeggen dat elke verhaal eindigt bij de dood. Ik weiger te aanvaarden dat sommige wezens (mens en dier) op deze planeet gezet worden met een verhaal dat eindigt nog voor het goed en wel begonnen is.

In de streek waar ik leef is het de gewoonte om bij begrafenis een klein kaartje mee te geven met wat tekst en een foto van de overledene. Meestal is dat een vrij recente foto waarop je nog niet kan zien waaraan de overledene gestorven is. Ik wil dit niet. Op mijn kaartje komt er een foto uit een periode waarin ik het gelukkigste was in mijn leven. Mijn nabestaanden zullen het leven moeten vieren als ik sterf. Spijtig genoeg zal ik nooit weten of met mijn wensen rekening zal worden gehouden.

Bese lezer,

Meestal eindig ik mijn blogpost met de woorden ‘gewoon enkele gedachten’. Gedachten over zelfmoord zijn nooit gewoon gedachten. Ze moeten altijd aanzetten tot actie. Als je ergens mee worstelt raad ik ten stelligste aan om hulp te zoeken. Hieronder vind je waar je daarvoor terecht kan.

Voor de Verenigde Staten: https://suicidepreventionlifeline.org/     Tel: 1-800-273-8255

Voor de UK: samaritans.org Tel: +44 (0) 8457 90 90 90

Voor India: befriendersindia.org Tel: +91 33 2474 4704

Voor Nederland: www.113.nl Tel: 0900 – 0113

Voor Belgïe: www.zelfmoord1813.be Tel: 1813

One thought on “Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 33 – Stuck in a moment you can’t get out of”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: