Who wakes up those who wake up? / Wie wekt diegene die wekken?

About cause and effect

Over oorzaak en gevolg

English (klik hier voor Nederlands)

As some of you know I am studying to become a caretaker. I have already done an internship in a retirement home. It is our task to make sure everybody in the home is washed, dressed and ready for breakfast. So we have to wake up the residents with a smile. The caretakers have to get up really early (my alarm went at 5 am). But who wakes up those who wake up? In our modern times that would be our alarm clock. So the engineers who made the alarm help us wake up in the morning. How about the shops that sell the clocks? They have a part in us getting up too. So it is thanks to the salespeople in the shop that caretakers get up early. But who would they be without their family? In a modest way they help us rise up early too. If you continue this reasoning you will come to the conclusion that the whole universe has a part in caretakers getting up early in the morning.

This kind of reasoning is not new. Thich Nath Han made a similar reasoning in one of his books. He worked out the example of who to be thankful to for being able to eat bread. In Buddhism it is believed that nothing exists on its own and is therefore dependent on the whole universe for it to exist.

When things are complicated or have a long history it is difficult what was the cause of an effect we see in present day life. Take me, for example. My friends describe me as a kind person but whether I am kind because I am a Buddhist or a Buddhist because I am kind will always remain a mystery to me.

Just some thoughts.

Nederlands

Zoals sommigen van jullie weten ben ik aan het studeren om verzorgende te worden in een rusthuis. Ik heb al stage gelopen in een rusthuis. Het is onze taak om de bewoners te wassen, aan te kleden en naar het ontbijt te brengen. Dus moeten wij hen met een glimlach wakker maken. De verzorgers moeten dus erg vroeg opstaan (mijn wekker ging af om 5 uur ‘s ochtends). Maar wie wekt zij die wekken? In onze tijd is dat waarschijnlijk de wekker. Dus de ingenieurs die de wekker ontworpen hebben zorgen dat we op tijd kunnen opstaan. Maar hoe zit het met de winkel die wekkers verkopen? Die zorgen er ook voor dat wij zo vroeg het bed uit kunnen. Dus is het dankzij de verkopers in de winkel dat wij zo’n vroege vogels zijn. Maar wie zijn zij zonder hun familie? Ook zij helpen ons op bescheiden wijze elke dag vroeg uit bed. Als je die redenering zo voortzet kom je tot de conclusie dat het volledige universum ervoor zorgt dat verzorgers in een rusthuis zo vroeg kunnen opstaan.

Deze manier van denken is niet nieuw. Thich Nath Han maakte een gelijkaardige redenering in één van zijn boeken. In dat stuk beschrijft hij wie je allemaal moet danken voor het feit dat je een sneetje brood mag eten. In het Boeddhisme gelooft men dat  niets op zichzelf kan bestaan en dus afhankelijk is van alles in het universum om te kunnen bestaan.

Als zaken complex zijn of een lange geschiedenis hebben is het moeilijk te bepalen welke oorzaak een gevolg dat we in het hier en nu ervaren heeft. Neem mezelf, bijvoorbeeld. Mijn vrienden omschrijven mij als iemand met een warme persoonlijkheid maar of ik warm ben omdat ik een Boeddhist ben of een Boeddhist omdat ik warm ben zal altijd een mysterie zijn voor mij.

Gewoon enkel gedachten.

One thought on “Who wakes up those who wake up? / Wie wekt diegene die wekken?”

  1. Succes met je studie. Ik heb het geluk dat ik al ruim 40 jaar in de zorg werk… verpleegkundige. Er is veel veranderd maar eigenlijk ook weer niet. Ik leer iedere dag en de patiënten van mij. Mooie dag 🙏

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: