Oh, Money, pay me hung / Aum mani padme hung

Oh money pay me hung (from the mantra Aum mani Padme Hung)

In het Engels kan de mantra ‘Aum Mani Padme Hung’ ook gelezen worden als ‘Oh, geld, betaal me Hung’

English (klik hier voor Nederlands)

Even Buddhists joke about money. The above quote is about a famous mantra Aum Mani Padme Hung. It is pronounced as OMany Pay May Hung and can be understood as ‘Oh, Money, pay me Hung’. Few religious people are completely positive about money and Buddhism is no exception;

If the modern, more subjectified ego-self is a delusion whose lack is never satisfied, it will understand its dissatisfaction as being caused by not having attained its goals; and since the more modest goals of the past (e.g. a glass of wine before the fire) bring little satisfaction, the need develops to project  more ambitious goals […] (A Buddhist history of the West, David R. Loy, New York Univeristy Press, 2002)

But even fewer people associate money with religion. This courageous author does;

Simmel also reflects on the religious origins and significance of money. […] money bore the symbol of the common god because the priesthood at that time [the classical period] represented the unity of the various regions. (187) […]”The money complex, archaic or modern, is inseparable from symbolism; and symbolism is not, as Simmel thought, the mark of rationality but the mark of the sacred”; (246) (A Buddhist history of the West, David R. Loy, New York Univeristy Press, 2002)

For most Buddhist money isn’t all bad. It is your attachment to it that makes it negative. But that is not the money’s fault but your own unhealthy attitude towards it.  Money can also help people if used in the right way. In the East one can become a hermit because they have a community that support such kind of things. In the West this isn’t the case. Especially in the West one needs to look for other ways to spend a day useful and preferably in such a way that it benefits others. From that point of view earning money is not a bad idea for the Western Buddhist.

Just some thoughts.

Nederlands

Ook Boeddhisten maken grapjes over geld. Het citaat aan het begin van deze blogpost gaat over de beroemde mantra ‘Aum Mani Padme Hung’. Ze wordt uitgesproken als Ooooo manie peemee hoeng en kan dus begrepen worden als ‘Oh, Money Pay me Hung’ (vert: O, geld, betaal me Hung) Slechts weinig religieuze mensen zijn volledig positief over geld en het Boeddhisme is daarin geen uitzondering;

Als het moderne, meer tot subject gereduceerd ego-zelf een illusie is wiens gemis nooit bevredigd word zal het zijn ontevredenheid begrijpen als veroorzaakt door het niet bereiken van zijn (/haar) doelen; en aangezien de meest bescheiden doelen uit het verleden (vb een glas wijn voor een vuur) maar weinig voldoening brengen projecteert men zich naar meer ambitieuze doelen. (A Buddhist history of the West, David R. Loy, New York Univeristy Press, 2002)

Maar nog minder denken bij geld aan geloof. Deze dappere schrijver doet dit wel;

Simmel mijmert over de religieuze oorsprong en betekenis van geld. […] geld bevatte het symbool van een gemeenschappelijke god omdat de clerus van die tijd [de klassieke periode] de eenheid van verschillende gebieden vertegenwoordigde. (187) […] Het geld complex, zowel vroeger als nu, in niet te onderscheiden van symboliek; en symboliek is niet, zoals Simmel dacht, een eigenschap van rationaliteit maar van het sacrale.” (246) (A Buddhist history of the West, David R. Loy, New York Univeristy Press, 2002)

Voor de meeste Boeddhisten is geld niet slecht. Het is je gehechtheid eraan die het negatief maakt. Maar dat is niet de fout van het geld maar van je eigen ongezonde houding ertegenover. Geld kan ook veel mensen helpen als het op de juiste manier gebruikt wordt. In het Oosten kan je gemakkelijk kluizenaar worden omdat hun gemeenschap daarop afgestemd is. Dit is niet zo in het Westen. Men moet dus vooral in het Westen daarom op zoek naar andere manieren om een dag nuttig door te brengen en liefst op zo’n manier dat anderen er ook wel bij varen. Geld verdienen is vanuit die optiek voor de Westerse Boeddhist dus geen slechte bezigheid.

Gewoon enkele gedachten.

One thought on “Oh, Money, pay me hung / Aum mani padme hung”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: