Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 32 – Money is the name of the game

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 32 – Money is the name of the game – Buster Benton

English (klik hier voor Nederlands)

As some of you may know I have been looking for a change in my career. ‘Money is the name of the game’, We’ve all got to eat, right? I have worked in sales, consultancy and finance. In such companies I performed well for a couple of months but since I worked at least eleven hours a day I was exhausted rather quick and had to look for something new. ‘Job hunting for more money’ became the name of the game.

This time I chose a career in healthcare. It earns less than I am used to but at least I make a difference. I am glad that ‘making money’ has lost a few places in my list of priorities.

As you know I have read a book about Western history from a Buddhist view and I found a remarkable quote about money;

Curiously, the best analogy for money may be sunyata, the “emptiness” that characterizes all phenomena according to Mahayana Buddhism. Nagarjuna [a Tibetan scholar] warns that there is no such thing as sunyata. The term is a heuristic device to describe the interdependence of things, that nothing self-exists, but if we misunderstand this the cure is more dangerous than the disease. Also nothing in itself, also merely a symbol, money is indispensable because of its unique ability to convert anything into something else; but woe to those who grab this snake by the wrong end. (A Buddhist history of the West, studies in Lack, David R. Loy, New York Universitary Press, 2002)

What does all of this mean? Money in itself has little value. It is merely a piece of paper with some paint on it and sometimes a thin strip of cheap metal, depending on the country of origin. So money, in itself has no value, it depends on other things to represent value. Likewise, no phenomenon in our cosmos can ever exist independent of everything else. Everything is connected, nothing exists on its own. That is what is meant in the quote by sunyata, or emptiness. If we fail to see reality as it is. In this case, if we do not see money as a symbol, a means to an end but a goal in itself, we are in trouble.

In my career in finance I have witnessed what money does to people and I can only confirm what is discussed above. It is a realisation so depressing it makes you want to sing the blues…

Just some thoughts.

Nederlands

Zoals sommigen van jullie weten was ik op zoek naar een nieuwe carrière. ‘Money is the name of the game’. We moeten allemaal eten, toch? Ik heb gewerkt in sales, consultancy en finance. In zo’n bedrijven deed ik het de eerste maanden heel erg goed maar omdat ik minstens elf uur per dag kwam was ik snel uitgeput en moest ik weer op zoek naar iets anders. ‘ Zoeken naar beter betaalde jobs’ werd de naam van het spelletje.

Deze keer koos ik voor een carrière in de zorg. Het verdient minder dan ik tot nu toe gewoon was maar ik kan tenminste het verschil maken. Ik ben blij dat ‘geld verdienen’ een paar plaatsen lager is gezakt in mijn lijst met prioriteiten.

Zoals jullie weten heb ik net een boek gelezen over de geschiedenis van het Westen vanuit Boeddhistisch perspectief en daar vond ik een opmerkelijk citaat over geld;

Vreemd genoeg, zou de beste analogie voor geld sunyata, de leegte die alle fenomenen kenmerkt volgens het Mahayana Boeddhisme zijn. Nagarjuna [een Tibetaanse geleerde] waarschuwt dat sunyata eigenlijk niet bestaat. De term is een heuristisch gereedschap dat de onderlinge afhankelijkheid van de dingen beschrijft, dat niets op zich bestaat maar als we de remedie en de ziekte door elkaar halen dan is de remedie gevaarlijker dan de ziekte. Bovendien is geld op zichzelf gewoon maar een symbool. Geld is onmisbaar vanwege zijn vaardigheid om iets om te zetten in iets anders; maar wee diegene die die slang bij het verkeerde einde beet pakt. (A Buddhist history of the West, studies in Lack, David R. Loy, New York Universitary Press, 2002)

Wat wil dit zeggen? Geld op zichzelf heeft weinig waarde. Het is gewoon een vel papier met wat verf en soms een dunne reep goedkoop metaal, naargelang het land van herkomst. Dus geld heeft op zichzelf weinig waarde. Die waarde hangt af van andere dingen. Evenzo kan geen enkel fenomeen in onze kosmos onafhankelijk van de rest bestaan. Alles is verbonden, niets bestaat op zichzelf. Dat is wat men in het citaat bedoelt met sunyata of leegte. Als we de werkelijkheid niet zien zoals ze is. In dit geval, als we geld niet zien als een symbool of een middel maar als een doel op zichzelf, dan zitten we in de problemen.

Tijdens mijn carrière in de financiële wereld heb ik met eigen ogen gezien wat geld met een mes doet en het bevestigt alleen maar wat hierboven beschreven staat. Het is een besef dat zo triest is dat het je zin doet krijgen om de blues te zingen…

Gewoon enkele gedachten.

One thought on “Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 32 – Money is the name of the game”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: