Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 28 – You Learn

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 28 – You learn – Alanis Morissette

English (klik hier voor Nederlands)

As some of you may know I am in between things. I am looking for a different job. I know perfectly fine what I don’t want but it is more difficult to determine what I do like. I recently started volunteering in a retirement home. Some of the staff hinted that I was a bit nervous the first time I came there but if you finally get the chance to do what I like that shouldn’t be a surprise. After all, aren’t we all nervous on our first day? I am not sure if my work as a volunteer has much future but as long as I keep improving myself I am happy. It is as the line in the song:

You wait and see when the smoke clears

There is another learning process in action as well. I have decided to dedicate myself more to Tibetan Yoga. I used to do one exercise a day. The reasoning then was that in that way I could better determine what effect the exercise had on me. I was afraid that if I did more than one it would be harder to link a certain feeling with a certain exercise. During my last retreat I decided to do 3 exercises a day. My goal still is to do all the exercises (there are 115 of them) at least 14 times. If I keep my current pace I should have completed all the exercises within two years.

For years my goal in doing Tibetan Yoga was to become the first Belgian teacher in it. Talk about an ego trip! My reasoning wasn’t Buddhist at all. After years of practice I start to appreciate the means more than the end. The yoga has brought me that much joy that I look forward to my daily yoga sessions.

One would think that this whole process is to be experienced on your mat and cushion but I have experienced that it does not just transform your body but your whole life. It is no coincidence that at a time when the yogic routine I was doing felt intense that I went through an intense period in another domain of my life as well. Lately my main experience on the mat is one of opening up and for my professional life I have to be open to new experiences as well.

So maybe, by the time I have completed all the routines there will be a Belgian colleague as well. But hey, Belgium is big enough for two teachers in Tibetan Yoga, right? Besides I am enjoying the process of yoga that much that I cannot wait to see what more I can learn on my yogic path. The journey has become a reward in itself.

Just some thoughts.

Nederlands

Zoals sommigen van jullie weten zit ik tussen twee zaken in. Ik ben op zoek naar ander werk. Ik weet heel goed wat ik niet wil maar het is moeilijker om te bepalen wat ik wel graag doe. Ik ben onlangs begonnen als vrijwilliger in een rusthuis. Sommige medewerkers lieten doorschemeren dat ik een beetje nerveus was tijdens de eerste activiteit maar als je eindelijk iets doet dat je leuk vindt dan vind ik dat niet zo raar. Zijn we niet allemaal zenuwachtig op onze eerste dag? Ik ben niet zeker over mijn toekomst maar zolang ik mezelf kan verbeteren ben ik al blij. Het is zoals wordt gezongen in het lied:

You wait and see when the smoke clears

[Wacht en kijk waneer de rook optrekt ]

Er is nog een ander leerproces aan de gang. Ik heb besloten mij meer toe te wijden aan Tibetaanse Yoga. Tot voor kort beperkte ik me tot één oefening per dag. De redenering was toen dat ik zo beter het effect van een oefening kon bepalen. Ik was bang dat als ik meerdere oefeningen deed dat het moeilijker zou worden om een bepaald gevoel te koppelen aan een bepaalde oefening. Tijdens mijn laatste retraite besloot ik 3 oefeningen per dag te doen. Ik ben nog steeds van plan alle oefeningen (er zijn er 115) minstens 14 keer te doen. Als ik dat tempo aanhoud ben ik over twee jaar klaar met alle oefeningen.

Gedurende jaren deed ik die oefeningen om de eerste Belgische leraar te worden die hierin les gaf. Over een egotrip gesproken. Die redenering was helemaal niet Boeddhistisch. Na jaren oefeningen begon ik het middel meer te waarderen dan het doel. De yoga bracht me zoveel vreugde dat ik elke dag uitkijk naar mijn yoga sessie.

Je zou kunnen denken dat het hele proces zich afspeelt op je mat en je kussentje maar ik heb aan den lijve ervaren dat het niet alleen je lijf maar ook je hele leven verandert. Het is geen toeval dat gedurende tijden wanneer de yoga intens was dat ik ook op een ander domein in mijn leven ook door een intense fase ging. De laatste tijd gaat het op de mat over zich openen en ook voor mijn professionele leven moet ik open staan voor nieuwe ervaringen.

Het zou best kunnen dat tegen de tijd dat ik alle oefeningen heb gedaan ik een Belgische collega heb. Maar België is toch zeker groot genoeg voor twee leraren Tibetaanse Yoga, toch? Trouwens ik apprecieer het proces zo hard dat ik niet kan wachten om te ervaren wat ik nog meer kan leren op mijn pad. De reis is een beloning op zichzelf geworden.

Gewoon enkele gedachten.

3 thoughts on “Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 28 – You Learn”

    1. Zoiets groeit langzaamaan, Harme. Ik sla af en toe een dag over, moet ik toegeven maar zolang je blijft evolueren is dat prima.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: