Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 23 – My lama Tenzin Gyatso

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 23 – My lama Tenzin Gyatso – Tamding Arts

English (klik hier voor Nederlands)

Lama, Guru, Rinpoche, etc. These are all names that refer to beings of great spiritual accomplishment. Below you can find some fun facts about spiritual masters and their relationship with their students. For easy reference I will use the word ‘lama’ instead of others like ‘guru’ or ‘rinpoche’ as it is well known in the West.

  1. You do not choose your lama, the lama chooses you.

The choice for your lama should be made wisely. You want your life to improve afterwards so (s)he can have a big impact on you. That being said, if you have finally made your choice chances are great that you have some karmic connection in past lives. So your ‘choice’ may not a coincidence…

  1. Looking for answers? Have some patience.

A dear friend of mine told me that if you have a question for the lama to wait a while. Sometimes the answer comes by itself. I’ve done this, and it works. Whether it is your own wisdom that found the answer or it was the lama who helped you on your way, still remains a mystery to me.

  1. Don’t underestimate your Lama

There is a story about a disciple who did an elaborate meditation involving complex visualizations. At a certain moment in time the disciple thought “I wish my lama could have experienced this. I’m sure he hasn’t.” Right away the objects of his visualizations disappeared and he hardly made any progress for the rest of his life.

  1. The best kept secret for spiritual success is…

When a great lama was about to die he promised his best student to share with him the secret of his success. The disciple was very enthusiastic. They climbed a hill that led to a cave that was hard to reach. There the lama lifted up his robe and showed him the callus on his buttocks… So the secret is continuous practice.

  1. The simpler, the better

Some people in the west have the tendency to gather as much teachings and forms of meditations as they can. In an essay on this phenomenon a lama called this ‘spiritual materialism’.

There is a story about somebody who was that dumb that he could not remember two lines of a teaching. The lama then ordered this pupil to take a piece of cloth and clean it. While the pupil did this it felt as though his own inner obstructions were cleaned as well. Guess what? That ‘dumb’ pupil attained enlightenment soon afterwards.

So don’t go on dangerous trips to remote spots in the Himalaya’s looking for something exotic and start embodying even the (seemingly) simplest of practices. They may even be more powerful and effective.

Nederlands

Lama, Guru, Rinpoche, etc. dit zijn allemaal namen die we geven aan wezens met die op spiritueel vlak veel bereikt hebben. Hieronder vind je een paar leuke weetjes over spirituele meesters en hun verhouding met hun leerlingen. Voor het gemak zal ik het woord ‘lama’ gebruiken in plaats van termen als ‘guru’ of ‘rinpoche’ omdat het woord ‘lama’ beter bekend is in het Westen.

  1. Je kiest je lama niet, de lama kiest jou.

Je keuze voor deze of gene lama zou je met zorg moeten maken. Je wilt dat je leven beter wordt nadien dus hij/zij zal een grote impact op je hebben. Als je dan uiteindelijk je keuze hebt gemaakt is de kans groot dat er een wederzijdse karmische connectie is uit vorige levens. Jouw ‘keuze’ is dan ook niet toevallig…

  1. Zoek je naar antwoorden? Heb wat geduld.

Een goede vriendin van mij gaf mij ooit de raad even te wachten als je de lama een vraag wil stellen. “Misschien komt het antwoord dan vanzelf.”, zei ze nog. Ik heb dit ook gedaan en het klopt. Of het antwoord er nu komt van je eigen wijsheid of dankzij de hulp van de lama is nog een mysterie voor mij.

  1. Onderschat je lama niet

Er is een verhaal over een volgeling die een uitgebreide meditatie deed met complexe visualisatie. Op een bepaald moment denkt hij “ Ik wou dat mijn lama dit ook kon meemaken. Ik ben zeker dat hij zich nog nooit zo goed gevoeld heeft.” Net op dat moment verdwijnt zijn visualisatie en de man heeft gedurende de rest van zijn leven niet veel vooruitgang meer geboekt.

  1. Het best bewaarde geheim van spiritueel succes is…

Toen een belangrijke lama bijna ging sterven beloofde hij zijn beste leerling met hem het geheim van zijn succes te delen. De leerling was in de wolken. Ze beklommen een heuvel die leidde naar een moeilijk te bereiken grot. Eenmaal binnen hief de lama zijn gewaad omhoog en toonde hij de leerling een bips vol met eelt. Het grote geheim is dus continue beoefening…

  1. Hoe eenvoudiger, des te beter

Sommigen in het Westen hebben de neiging zoveel mogelijk lessen en soorten meditatie te verzamelen. In een essay hierover noemde een lama dit ‘spiritueel materialisme’.

Er is een verhaal over een monnik die niet meer dan één zin uit de lessen van de Boeddha kon onthouden. De lama vroeg deze leerlingen om een stuk stof schoon te wrijven. Terwijl hij dit deed vervaagden ook de beslommeringen in de geest van de leerling. En weet je wat? Deze ‘domme’ leerling bereikte niet lang daarna de verlichting.

Maak dus geen gevaarlijke reizen naar veraf gelegen plekken in de Himalaya om naar iets exotisch te zoeken maar belichaam zelfs de  (schijnbaar) eenvoudigste praktijken. Ze zijn hoogstwaarschijnlijk krachtiger en effectiever.

Gewoon enkele gedachten.

3 thoughts on “Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 23 – My lama Tenzin Gyatso”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: