Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 22 – Fly

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 22 – Fly – Ludovico Einaudi

English (klik hier voor Nederlands)

When I was a kid and totally not familiar with Buddhism I learnt that they could meditate that well that they would levitate. Later I heard about monks who managed to control their body in such a way that they could melt through ice or live without eating. We’ve all heard similar accounts.

Some popular Buddhist writing uses a lot of what I call ‘special effects’ Take the account on King Gesar for instance when King Gesar wants to help seven princes;

“Do not despair, you seven princes,” said Gesar “for I will give you steeds to outrun yours as the wind outruns a camel. Mount these seven wands that I have fashioned out of the wood of a sapling, and they will soar with you into the skies or pierce the mountains or bear you over the sea to distant shores. Where will you find horses of blood and bone to do such wonders?” (source: Gesar, the epic tale of Tibet’s great warrior-king, Dharma Publishing 1991)

Yogani has these words on this:

It should not be a surprise that the religions and spiritual traditions of the world have always dangled supernatural powers, miracles and extraordinary experiences as carrots to attract followers to their fold. This is not a reflection on the possibility, or lack thereof, of super-normal powers. It is just good marketing. (source: Advanced Yoga Practices II, Yogani)

He also says something on meditational states which also applies on super-natural powers;

The Eskimos have many words for snow. Why? Because they see so much of it, and have come to know its many grades of manifestation. Do all these different words for snow mean anything to a Hawaiian? Not much – not until the Hawaiian goes and lives with the Eskimos for a while. Then the words for snow begin to make sense. Meditational states are like that. When it becomes the common experience, then conversation about the different grades of meditational states begins to make sense. Until then, to study all that is an academic exercise. (source: Advanced Yoga Practices II, Yogani)

One of my Buddhist teachers told me that he sometimes has flashbacks of past live. When he told his teacher about them his teacher most of the time told them it wasn’t that important. I too sometimes experience strange things but when I do I tend to forget why they were that special to me. Super natural powers are not that big of a part of a deal. Even if you have them, they mean nothing until you reach enlightenment for these same powers can also corrupt your ego and make all those efforts you made useless, as can be read in the yoga scriptures.

Just some thoughts.

Nederlands

Toen ik een kind was en dus nog niets wist over het Boeddhisme vernam ik dat zij zo goed konden mediteren dat ze konden zweven. Wat later hoorde ik over monniken die hun lichaam zo beheersten dat ze door een blok ijs konden smelten of konden leven zonder te eten. We hebben allemaal vroeg of laat wel zo’n verhalen gehoord.

Veel volkse Boeddhistische literatuur gebruikt wat ik noem ‘special effects’ Neem het verhaal van Koning Gesar, bijvoorbeeld. Op een gegeven moment helpt hij zeven prinsen;

“Treur niet, zeven prinsen,” zei Gesar “want ik zal u paarden geven die even sneller lopen zoals de wind sneller loopt dan een kameel. Stijg op deze zeven toverstokjes die ik gemaakt heb uit het hout van een jong boompje, en zij zullen met u door de lucht zoeven of bergen doorbreken of u over de zee naar verre kusten brengen. Waar vindt men  nog paarden van bloed en botten die zo’n wonderen kunnen verrichten? (bron: Gesar, the epic tale of Tibet’s great warrior-king, Dharma Publishing 1991)

Yogani heeft hierover het volgende te zeggen:

Het mag geen verrassing zijn dat religies en spirituele tradities paranormale krachten, mirakels en buitengewone ervaringen als een wortel hebben omhoog gehangen om de kudde te lokken. Dit is geen bespiegeling over de (on)mogelijheid van paranormale krachten. Het is gewoon goede marketing. (bron: Advanced Yoga Practices II, Yogani)

Hij zegt ook iets over meditatieve toestanden dat ook betrekking heeft op paranormale krachten;

De Eskimo’s hebben veel woorden voor sneeuw. Waarom? Omdat ze er veel van zien, en al haar vormen hebben leren kennen. Betekenen al die verschillende woorden voor sneeuw iets voor iemand uit Hawaï? Waarschijnlijk niet – tenminste, tot hij een tijdje bij de Eskimo’s gaat wonen. Dan beginnen die woorden betekenis te krijgen. Meditatieve toestanden zijn ook zo. Als men ze gewoon wordt, zal het gesprek over meditatieve toestanden betekenis krijgen. Voor dat punt blijft de studie hiervan een academische oefening. (source: Advanced Yoga Practices II, Yogani)

Eén van mijn Boeddhistische leraren vertelde me dat hij soms flarden van een vorig leven kon zien. Als hij zijn leraar hierover vertelde zei die meestal dat het niet zo belangrijk was. Ik ervaar soms ook rare dingen maar ik vergeet vaak waarom ze zo bijzonder voor me waren. Paranormale gaven zijn heus niet zo belangrijk als ze lijken te zijn. Zelfs als je ze hebt betekenen ze niets tot je de verlichting bereikt was die krachten kunnen ook je ego aantasten en al je inspanningen teniet doen, zoals te lezen valt in de yoga geschriften.

Gewoon enkele gedachten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: