Quote on gods and demons / Citaat over goden en demonen

Some quotes need a little explanation. Read the below quote, think about its meaning and then continue reading.

Sommige citaten hebben wat uitleg nodig. Lees onderstaand citaat, denk na over de betekenis en lees dan verder.

quote 44- bilingual wm72dpi

English (klik hier voor Nederlands)

If you are busy in spiritual learning, your personality sometimes hardens due to pride and arrogance. It is as if you reduce a God to the state of a demon. Your teaching has become an anti-teaching. If you commit yourself to spiritual learning and the teachings your personality has to refine itself more and more, become sensitive. Act towards everyone as if you were their most humble servant. (source: l’ Alchemie de la souffrance – Djamgoeun Kongtrul – translated into French by Dominique Gallot – Edtions Marpa)

Here’s an example of this teaching: When I attend a ceremony there may be people present for who it was their first time in a temple. For them it is quite difficult to follow the recited text. When we repeat several pages 3 times they get lost and can’t follow where we are in the text. Some people stay focused on their text and are not willing to help. Whenever I see a puzzled face I show them where exactly in the text we are. I do not do this to show off my expertise but because one day I was new to the rituals as well and I still remember how strange it is not to be able to follow what is recited. I am with pleasure their ‘most humble servant’.

Just some thoughts.

Nederlands

Als u bezig bent met spiritueel leren, wordt uw persoonlijkheid soms harder door trots en arrogantie. Het is alsof u een God herleidt tot een demon. Uw leer is een anti-leer geworden. Als u zich op het pad van spiritueel leren en de leer begeeft moet uw persoonlijkheid zich steeds meer verfijnen, gevoelig worden. Ga met iedereen om alsof u hun nederigste dienaar bent. (bron: l’ Alchemie de la souffrance – Djamgoeun Kongtrul – vertaald in het Frans door Dominique Gallot – Edtions Marpa)

Dit is hier een voorbeeld van: Als ik een ceremonie bijwoon zijn er soms mensen bij voor wie het de eerste keer in een tempel is. Voor hen is het moeilijk om de gereciteerde teksten te volgen. Vooral als we bepaalde passages een aantal keer herhalen kunnen ze moeilijk vinden waar we precies zitten. Sommigen blijven echter naar hun eigen tekst staren en willen niet helpen. Als ik een verbijsterd iemand zie wijs ik ze aan waar we precies zitten in de tekst. Ik doe dit niet om mijn kennis te etaleren maar omdat het vroeger ook mijn eerste keer was en nog goed weet hoe vreemd het voelt om niet te kunnen volgen wat er gereciteerd wordt. Ik ben dan ook met plezier hun ‘nederige dienaar’.

Gewoon enkele gedachten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: