Personal divisions / Tweestrijd

Should we be defined by division in our life?

Moeten we ons laten leiden door verdeeldheid in ons leven?

English (klik hier voor Nederlands)

I have been a Buddhist for seventeen years but that doesn’t imply that I have been meditating for that long. In fact, most of the time I meditated for at least half an hour a day but during a period of 2 years I hardly meditated at all. I sometimes feel ashamed about this but a dear friend’s advice is “If it’s on your path, it’s on your path.”

I often wondered where this period away from the meditation cushion came from. The answer I came up with is that I did not know what to choose: preliminary practices or Tibetan Yoga. The preliminary practices prepare you for more advanced practices. I did them because I because I became the pupil of a Lama. The Tibetan Yoga is quite new in Belgium. It isn’t taught in Belgium. You have to go to the Netherlands if you want teachers in it.

Right before I had a recess in my meditation practice I asked my Lama if it was OK to start the preliminary practices. Deep down I knew that I’d also like to develop the Tibetan Yoga. When I started meditating again I made the revolutionary decision that I did not have to choose between the two. My thoughts were “You need two legs too, if you want to walk”

I have periods where one of the two options were one is more present than the other and other periods where it’s the other way around. They also benefit each other. I learnt discipline and joy in doing the preliminary practices and the Tibetan Yoga learnt me how to meditate while moving and how to visualise.

I am not the only one who ‘walks on two legs’. A dear girlfriend of mine takes care of the temple in Huy. She is clearly deeply into the lineage of the temple but she also does retreats in Nepal with another lineage. There have even been Dalai Lama’s who brought together lineages. That may be a bit difficult in me or my girlfriend’s situation but in our own modest way we can be a little bridge between two lineages.

Just some thoughts.

Nederlands

Ik ben al zeventien jaar een Boeddhist maar dat wil niet zeggen dat ik even lang mediteer. Gedurende een groot stuk van die periode mediteer ik haast elke dag een halfuur maar gedurende een periode van ongeveer 2 jaar mediteerde ik nauwelijks. Ik schaam me soms nog voor die periode maar een goede vriendin zegt dan steeds “Als het op je pad ligt, ligt het op je pad.”

Ik vroeg me vaak af waar die periode weg van het meditatiekussen vandaan kwam. Het antwoord is dat ik niet wist wat ik moest kiezen: Voorbereidende praktijken of Tibetaanse Yoga. De voorbereidende praktijken stomen je klaar om aan meer gevorderde praktijken te beginnen. Ik ben hiermee begonnen van zodra ik in de leer ging bij een Lama. De vorm van Tibetaanse Yoga die ik beoefende is vrij nieuw voor België. Om er lessen in te krijgen moet je de grens over naar Nederland.

Vlak voor mijn “pauze” stond ik op het punt om aan de voorbereidende praktijken te beginnen maar diep van binnen zag ik ook wat in de Tibetaanse Yoga. Toen ik terug regelmatig begon te mediteren vormde ik het revolutionaire besluit dat ik eigenlijk niet moest kiezen. Ik dacht toen “Om te kunnen lopen heb je ook twee benen nodig.”

Soms is het ene erg aanwezig, soms het andere. Ze beïnvloeden elkaar ook op positieve wijze; Ik  heb geleerd wat discipline is en hoe te genieten van wat ik doe door de voorbereidende praktijken. De Tibetaanse Yoga leerde mij dan weer hoe ik moest visualiseren en te blijven mediteren terwijl ik in beweging ben.

Ik ben niet de enige die ‘op twee benen loopt’. Een goede harstvriendin van mij zorgt voor de tempel in Huy. Ze zit dus duidelijk goed verankerd in die stroming maar ze gaat ook op retraite in Nepal van een andere stroming. Er zijn zelfs Dalai Lama’s geweest die twee stromingen met elkaar wisten te verzoenen. Dat is misschien wat te hoog gegrepen voor mij en mijn hartsvriendin maar op onze eigen bescheiden wijze kunnen we een kleine brug vormen tussen twee stromingen.

Gewoon enkele gedachten.

One thought on “Personal divisions / Tweestrijd”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: