Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 20 – Summer is like a dream

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 20 – Summer is like a dream – Khai Dreams

English (klik hier voor Nederlands)

When you meditate on a regular basis for a couple of years you start noticing that the meditation doesn’t stop when you get off your cushion. Take sleep, for example. When I meditate before going to sleep I am aware of my sleep. By this I mean that I am sleeping but still conscious. In my experience deep sleep is blissful but REM-sleep is not (it’s too chaotic)

This was a side-effect of meditation. One day I decided to actively examine this experience. I bought a book on lucid dreaming (being present in your dream is called ‘lucid dreaming’) and what I read was exciting. You can fly or meditate in your sleep or even meet spiritual masters. Whenever I felt I was focused I tried remaining conscious until the first REM-sleep. (The phase in your sleep during which you dream.)

In the book the Dalai Lama says that in order to dream lucidly it requires a good yogi. I completely agree. First of all, you have to lie perfectly still in order not to disturb your concentration. There are a lot of temptations: itches, bugs that start biting you, etc.

There has been a lot written about dreaming. In the yoga tradition there is an ancient text that is often used to explain yoga. Dr I.K.Taimni wrote a commentary to this book (De yoga sutra’s van patanjali, theosofische vereniging):

In these circumstances the brain is able to transmit mental projections without malformation and the knowledge one thus acquires is reliable. If someone is able to do this a lot of information can be gathered and a lot of work can be done.

But he also tells us:

[What this text is talking about] are not the chaotic dreams or the state of voidness, as ordinary people experience them.

Another thing I read that was alarming is that during nightmares you will face your dark side, which can be overcome but at this moment in my life I’d rather not meet the dark side of myself face to face.

Yogani (Advanced Yoga practices) also writes that the best test to see if you are lucid dreaming or not is to see if you feel rested in the morning when you lucidly dreamt. In my case, this was not the case. This made me decide not to pursue lucid dreaming actively and let it happen when it happens.

Just some thoughts.

Nederlands

Als je een paar jaar op regelmatige basis mediteert merk je dat je meditatie niet stopt van zodra je van je kussentje komt. Neem slapen, bijvoorbeeld. Als ik vlak voor bedtijd mediteer ben ik bewust in mijn slaap. Daarmee bedoel ik dat ik weet dat ik slaap maar dat ik nog wel bewust ben. Ik kan je de diepe slaap van harte aanbevelen maar de Remslaap is minder leuk (te chaotisch)

Dit is een bijwerking van meditatie. Ik besloot ooit om dit grondig te onderzoeken en kocht een boek over ‘lucide dromen’ (bewust zijn in je slaap wordt zo genoemd). Wat ik las was opwindend. Je kan vliegen en mediteren, ja, je kan zelfs grote spirituele meesters ontmoeten. Van zodra ik merkte dat ik geconcentreerd genoeg was probeerde ik dit vol te houden tot aan de Remslaap (de fase in je slaap waarin je droomt).

In het boek zegt de Dalai Lama dat het een goede yogi vereist om bewust te blijven tot aan de Remslaap. Ik kan hem alleen maar gelijk geven. Ten eerste moet je volledig stil blijven liggen om je concentratie niet te storen. Er zijn ook veel verleidingen om te bewegen: jeuk, muggen die bijten, etc.

Er is al veel geschreven over dromen. In de yoga traditie is er een eeuwenoude tekst waarin yoga wordt uitgelegd. Dr. I.K. Taimni schrijft in een commentaar op het eeuwenoude werk (De yoga sutra’s van patanjali, theosofische vereniging):

In deze omstandigheden is het brein in staat de mentale beeldvoorstellingen zonder enige misvorming over te brengen en de kennis, die men in die omstandigheden verwerft is betrouwbaar. Als iemand dit vermag kan tijdens de slaap zeer veel informatie verkregen en veel werk verricht worden op deze subtielere gebieden.

Maar hij zegt ons ook:

[Deze tekst gaat niet over] de chaotische dromen of de toestand van leegte, zoals de gewone mens die ervaart.

Wat ook schrik wekkend is dat je tijden nachtmerries kan geconfronteerd worden met je duistere kant. Dit kan meestal overkomen worden maar op dit punt in mijn leven wil ik liever niet oog in oog staan met mijn donkere kantjes.

Yogani (Advanced Yoga practices) schrijft ook dat de beste manier om te kijken of je wel degelijk lucide droomt is nagaan of je genoeg uitgerust bent bij het ontwaken als je (lucide) gedroomd hebt. Voor mij was dit (tot nu toe) niet het geval. Daardoor besloot ik om niet achter een lucide droom aan te zitten en die te laten gebeuren als ze gebeuren.

Gewoon enkele gedachten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: