One step at a time / Voetje voor voetje

Take it slow if meditation is your way to go. Why? Discover it below.
Doe zachtjesaan als je met meditatie begint. Waarom? Ontdek het hieronder.

English (klik hier voor Nederlands)

During my last retreat someone new to Buddhism showed remarkable enthusiasm. He was talking about the levels of meditation and how he hoped to advance from one to another. But meditation is no video game. I’ve been told that myself when I ask long time friends about their progress in meditation.

The teacher of the retreat told something similar. It is better to start meditating for 5 minutes and make it as good as possible instead of meditating for hours from the start.

I too get enthusiastic when I discover something worthwhile. When I get to know a good writer, for example, I sometimes try to buy all of his/her work. I’ve seen an interview of a Buddhist teacher where the teacher admits that at the beginning he wanted to be the best Tibetan Buddhist there is.

Even though that teacher chose another path, he kept his faith in Buddhism. But many get discouraged. Why is that? Well in his book about yoga (Advanced Yoga Practices) Yogani compares the start of meditation practice with sweeping the floor. If you brush to hard all the dust flies everywhere and you end up running out of the room out of frustration.

Meditation is a healthy habit, like losing weight for those who are too fat. But if you want to lose weight you don’t start eating the same amounts that an ahtlete eats. If you do you may think that your goals cannot be reached. The same applies for meditation.

Just some thoughts.

Nederlands

Tijdens mijn laatste retraite toonde iemand die nog niet zo bekend was met het Boeddhisme merkwaardig veel enthousiasme. Hij praatte over de niveaus in meditatie en hoe hij hoopte vooruitgang te maken om van het ene niveau naar het andere verder te gaan. Maar meditatie is geen videospelletje. Men zei dit vroeger ook tegen mij wanneer ik aan goede vrienden vroeg hoe hun praktijk vorderde.

De leraar van de retraite vertelde iets gelijkaardig. Het is beter om te beginnen met 5 minuten meditatie en dat zo goed mogelijk te doen in de plaats van meteen uren te mediteren.

Ik word ook snel enthousiast als ik iets de moeite waard vind. Als ik een goede auteur leer kennen, bijvoorbeeld, koop ik soms vrijwel meteen zijn/haar volledige oeuvre. Ik heb een interview met een Boeddhistische leraar gezien waarin hij toegeeft dat hij aan het begin van zijn pad de beste Tibetaanse Boeddhist wil zijn die er is.

Hoewel de leraar uiteindelijk een ander pad koos, behield hij zijn geloof in het Boeddhisme. Maar velen geraken ontmoedigd. Hoe komt dat. Wel in zijn boek over yoga (Advanced Yoga Practices) vergelijkt Yogani meditatie met het vegen van de vloer. Als je te hard borstelt vliegt het stof alle kanten uit en loop je uit frustratie de kamer uit.

Meditatie is een gezonde gewoonte, zoals gewicht verliezen voor wie te dik is. Maar als je gewicht wil verliezen begin je niet de porties van een atleet te eten. Doe je dit wel, dan lijkt of je de doelen  die je stelde niet gaat halen. Hetzelfde geldt voor meditatie.

Gewoon enkele gedachten.

3 thoughts on “One step at a time / Voetje voor voetje”

    1. Dankjewel voor het compliment. Die leefregels in praktijk brengen is een uitdaging. Maar diegene bij wie het allemaal begon, de Boeddha, is nog steeds het bewijs dat leven volgens die regels loont.

      Liked by 1 person

  1. Herkenbaar… Allez, ik mediteer niet. Maar toen ik op bezoek was bij een oude vriend die ondertussen al jarenlang in Londen in de Krishna-tempel woont gaf die hetzelfde aan. “Daar, die is een jaar bij ons en die zegt dat hij anderhalf uur kan mediteren, ik zeg dat hij goed kan slapen in kleermakerszit! ” 😉

    Rome is ook niet op 1 dag gebouwd he. En die met zijn borstel heeft gelijk, ik ben gestopt met vegen, het is totaal nutteloos met een varken van een hond in huis. Geniet van het zonnetje!

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: