Colliding worlds / Botsende werelden

Does theres exist anything like conflicting realities? / Bestaat er zoiets als elkaar tegensprekende werkelijkheden?

English (klik hier voor Nederlands)

Retreats can lead to strange experiences. I regularly go on a retreat in Amsterdam. Next to that Tibetan spot there is a coffee shop. It is weird smelling Tibetan incense from inside the temple and at the same time smell the weed from the shop next to it. It may be hard to believe for some but real Buddhist don’t do drugs so being exposed to its smell is not that agreeable. On top of that there was a pub for students nearby that was baptising new members in the street of the temple. Talk about a strange experience!

Each time I have been on a retreat I play loud music on the way home. I need this to gradually get familiar again with the ‘normal’ world. A conversation with a friend on the train also does the trick (as long as the subject is Buddhism at the start).

How can we match a world of peace and enlightenment with a world of all kinds of temptations? Is one necessarily better that the other? The Buddhist view would that we’d better not see the world in pairs like suffering-enlightenment, good-bad, etc.

On the web I found a good way of expressing this:

All distinctions we make between this and that are arbitrary and exist only in our thoughts. This doesn’t mean that nothing exists, but that nothing exists the way we think it does. (source: https://www.thoughtco.com/ )

How do we think that things exist? By dividing the world in a pair we value a lot: “me” and “the rest”. Once we realise that we are all linked together we will see that we are all part of the same reality and that the simple fact that you have been on a retreat does not mean that you are any better than anyone else (although it usually takes me a couple of songs to get to that point).

Just some thoughts.

Nederlands

Retraites kunnen tot rare ervaringen leiden. Ik ga vaak op retraite in Amsterdam. Vlak naast die Tibetaanse plek is er een coffeeshop. Het voelt raar aan de wierook van binnen de tempel te ruiken op hetzelfde moment als de weed. Sommigen zullen mij misschien niet geloven maar Boeddhisten gebruiken geen drugs dus hieraan blootgesteld worden is voor een Boeddhist niet zo aangenaam. Daar bovenop was er een studentenbar vlakbij en nieuwe leden werden net gedoopt in de straat van de tempel. Over een rare ervaring gesproken!

Wanneer ik op retraite geweest ben zet ik op de weg naar huis steeds luide muziek op. Ik heb dat nodig om terug te wennen aan de ‘normale’ wereld. Een gesprek met een vriend op de trein doet ook wonderen (op voorwaarde dat het gesprek begint over een Boeddhistisch thema).

Hoe kunnen we een wereld van vrede en verlichting verzoenen met een wereld met allerlei verleidingen? Is het ene noodzakelijk beter dan het andere. De Boeddhistische blik is dat we de wereld beter niet zien in paren van tegengesteldheden zoals lijden-verlichting, goed-slecht, etc.

Op het internet vond ik het mooi verwoord:

Al het onderscheid dat we maken tussen dit en dat is arbitrair en bestaat enkel in onze gedachten. Dit wil niet zeggen dat niets bestaat, maar dat niets bestaat zoals we denken dat het bestaat. (bron: https://www.thoughtco.com/ )

Hoe denken we dat dingen bestaan? Door de wereld in te delen in een paar waar we veel waarde aan hechten: “ik” en “de rest”. Zodra we beseffen dat we allemaal verbonden zijn zullen we zien dat we allemaal deel uitmaken van dezelfde realiteit en dat het feit dat je op retraite bent geweest niet wil zeggen dat je beter bent dan een ander (hoewel ik  toch een paar muziekstukken nodig heb om tot dat punt te raken).

Gewoon enkele gedachten.

5 thoughts on “Colliding worlds / Botsende werelden”

 1. Geloof mij, ook niet-boedhisten kunnen een ferme hekel hebben aan wietgeur. en de deze ook aan wierook. Tja, ik krijg er hoofdpijn van. En tot slot, de waarneming bepaalt volgens mij een groot stuk van de waarheid. 😉

  Liked by 1 person

 2. Het lijkt me so wie so niet juist om de wereld in te delen in “ik en de rest”. Men zou kunnen beginnen dit om te draaien en zichzelf niet op de 1e plaats te zetten.

  Like

  1. Daar ben ik het volledig mee akkoord. Volgens het Boeddhisme doen we dit zowel uitgesproken als subtiel. Vooral die subtiele kantjes eraf veilen is moeilijk maar dat is waar het voor een Boeddhist om draait.

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: