Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 16 – Freed from desire

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 16 – Freed from desire – Emilie Gassin

English (klik hier voor Nederlands)

Most of you probably have heard this loud pop song. Luckily I found a more relaxed version. I always thought of this song as very spiritual. It talks about all the things we say no to because of our beliefs. But is that the right way to go?

As mentioned in a previous blog post there are two approaches to desire in Buddhism: you avoid it (I compared this with cutting branches) or you transform it (I compared it to digging up the roots). Saying no, to me, is the way of avoiding.

When I was 18 I considered becoming a Buddhist monk. I am still convinced that the question is not whether I will become a monk, but about when. When I was 18 I made the wise decision not to become a monk yet. Why? Because if you are a monk you say no to a lot of things (as in what is sung about in the song). But if you haven’t experienced it, you do not really know what you are saying no to.

Over the years I have said no to sleeping pills, nicotine, caffeine and meat thanks to yoga and meditation. This was not entirely a conscious decision. I simply knew how harmful these things could be and this made my will stronger to let go of them.

Can one say ‘no’ too much? For sure! There is a story about the Buddha when he was fasting in a forest. He believed that if he ate the bare minimum, that he would attain enlightenment quicker. So Buddha said no to food. Until he heard a teacher explaining music to a pupil. “How, the teacher asked.” Should one use the string?” – “Not too hard and not too soft”, the pupil answered – “Why is that?”, the teacher asked. – “Well,” the pupil replied,” if you tune it too hard, the string will snap and when you use it too soft the sound won’t be pretty.” It is at that time that the Buddha realized that he was being too extreme. The legend continues by saying that at that time some girls from a nearby village pasted his spot. They asked if he would accept a bit of rice from them. The other seekers in the forest where amazed that he accepted this offer.

It is as they say ‘the truth is in the middle’.

Just some thoughts.

Nederlands

De meesten onder u zullen dit luide nummer wel kennen. Gelukkig vond ik ook een rustigere versie. Ik vond dit lied altijd wel iets spiritueels hebben. Het gaat over de dingen waar we ‘nee’ tegen zeggen vanwege ons geloof. Maar is dat de juiste aanpak?

Zoals ik al schreef in een vorige blog post zijn er in het Boeddhisme twee benaderingen tegenover verlangens: ze vermijden (ik vergeleek dit toen met snoeien) of ze transformeren (wat ik toen vergeleek met de wortels opgraven). Ergens ‘nee’ tegen zeggen is naar mijn mening een manier om iets te vermijden.

Toen ik 18 jaar jong was overwoog ik om een Boeddhistische monnik te worden. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat het niet de vraag is of ik een monnik word maar wanneer. Toen ik dus 18 was kwam ik tot het wijze besluit dat toch nog even uit te stellen. Waarom? Omdat je, als je een monnik wordt, ‘nee’ zegt tegen heel wat dingen (zoals ook te horen valt in het lied). Maar als je ze niet ervaren hebt heb je geen flauw benul van waar je dan precies ‘nee’ tegen zegt.

Door de jaren heen heb ik dankzij yoga en meditatie al ‘nee’ gezegd tegen slaapmedicatie, nicotine, cafeïne en vlees. Dit was niet een louter verstandelijke beslissing. Ik wist gewoon hoe schadelijk die dingen kunnen zijn en dat sterkte mij in mijn wil ervan af te blijven.

Kan je ook teveel ‘nee’ zeggen? Zeker en vast! Er is een verhaal over de tijd dat Boeddha aan het vasten was in een bos. Hij dacht dat hij, als hij het absolute minimum at, de verlichting sneller zou bereiken. Boeddha zei dus ‘nee’ tegen voedsel. Tot hij een leraar lessen muziek hoorde geven aan een leerling. “Hoe,” vroeg de leraar “moet je een snaar aanspannen?” – “Niet te hard en niet te zacht”, was het antwoord van de leerling. – “Waarom is dat zo?” vroeg de leraar. – “Wel,” zei de leerling” als je de snaar te hard aanspant dan breekt ze maar als je ze te zacht spant dan komt er geen mooi geluid uit.” Op dat moment besefte de Boeddha dat hij te extreem was. De legende gaat dat er op dat moment wat meisjes uit een nabijgelegen dorp langskwamen. Ze vroegen hem of hij wat rijst van hen wilde eten. Tot de grote verbazing van de andere zoekers in het bos aanvaardde hij dit.

Het is zoals ze zeggen. “De waarheid ligt in het midden.”

Gewoon enkele gedachten.

3 thoughts on “Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 16 – Freed from desire”

  1. Ik tegen mijn jarenlange vriendin: “D waar gaan we frieten eten?” “Awel bij Desire he, Friet from Desire”. Goeie frieten Dirk. Goeie frieten voor mooie mensen. Al moet ik toegeven dat ik dit zelden eet, ik hoop dat jij er meer van kan genieten dan ik.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: