Some poets on impermanence / Enkele dichters over vergankelijkheid

English (klik hier voor Nederlands)

Kunchab publishers has a great book on Tibetan poetry. It is entitled ‘Tibetaanse mystieke Poëzie’ and is available in Dutch and French. Do not worry if you don’t understand either one. I have posted some excerpts here.

Enjoy the poems and your weekend!

Just some thoughts.

Nederlands

Uitgeverij Kunchab heeft een zeer goed boek over Tibetaanse Poëzie uitgegeven met de titel ‘Tibetaanse mystieke Poëzie’. Er is een Nederlandstalige en Franstalige versie. Hieronder vind je enkele citaten uit het boek.

Geniet van de gedichten en van je weekend!

Gewoon enkele gedachten.

Continue reading – Verder lezen

%d bloggers like this: