My stories about mantras / Mijn verhalen over mantras

Dear reader,

I could quote all kinds of masters to relate to you what mantras are all about but I won’t. I think personal stories have more impact. Otherwise I wouldn’t write any blog posts.

Beste lezer,

Ik zou hier allerlei meesters kunnen citeren om aan te tonen waar het bij mantra’s om gaat maar ga dit niet doen. Ik denk dat persoonlijke verhalen meer impact hebben. Anders zou ik ook niet bloggen.

Continue reading – Verder lezen

%d bloggers like this: