Some advice by enlightened master / Wat goede raad van verlichte meesters

How does it feel to be enlightened?
Hoe voelt het om verlcht te zijn?

English (klik hier voor Nederlands)

In Buddhist literature we get a small peak; In one book monks and nuns who have attained enlightenment write poems about their experience. As those who read my manifesto on the ‘about’ page I do not want to use exotic names in order to seem wise or vaguely spiritual, so contact me if you want to know the name of the book.

Enjoy the poems below and your weekend!

Just some thoughts.

quote 28 - Engwm72dpiquote 29 - Engwm72dpi

Nederlands

Hoe voelt het om de verlichting te bereiken? In de boeddhistische literatuur krijgen we daarvan een proevertje; In één van die boeken schrijven monniken en nonnen die de verlichting hebben ervaren over hun ervaringen. Zoals diegenen die mijn manifest op de ‘over’ pagina hebben gelezen weten probeer ik exotische namen te vermijden zodat ik niet wijs of vaag spiritueel wordt. Wie echt de naam van het boek wil weten contacteert me best om de titel van het boek te vernemen.

Geniet van de gedichten en van je weekend!

Gewoon enkele gedachten.

quote 28 - Nedwm72dpiquote 29 - Nedwm72dpi

One thought on “Some advice by enlightened master / Wat goede raad van verlichte meesters”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: