The meaning behind suffering / De betekenis achter lijden

Does all suffering have meaning?
Heeft al het lijden betekenis?

English (klik hier voor Nederlands)

When watching TV last night I saw a testimony by someone with multiple depressions. I was surprised to hear her say that there are no lessons in the depressions that person had. “I have had that many, there simply is no lesson to learn from each depression”, that person said. I tend to disagree. Each aspect of life has a meaning.

Let us take a quick trip in history; Buddha started his quest because of suffering. In fact, his teachings all begin by acknowledging the fact that we all suffer. If it weren’t’ for suffering there would be no incentive to look for enlightenment. So the meaning, if any, is that we want to relieve suffering.

As you know I am a big fan of Ulrich Libbrecht. For those who don’t know him yet; He is a Belgian philosopher who constructed a model in which he could unite Western, Taoist and Buddhist thought. A quote of him I am particularly fond of is on meaning and life but I think the same applies to meaning and suffering;

quote 27 - Engwm72dpi

Just some thoughts.

Nederlands

Tijdens het TV kijken zag ik een getuigenis van iemand die meerdere depressies heeft gehad. Die persoon verbaasde mij door te zeggen dat er geen lessen zaten in de depressies die die persoon had. “Ik heb er zoveel gehad, dat er echt geen les valt te leren uit elke depressies”, zei die persoon. Ik ben het daar niet mee eens. Elk aspect van het leven heeft betekenis.

Laat ons een uitstapje in het verleden nemen; Boeddha begon aan zijn zoektocht omwille van lijden. Meer nog, al zijn lessen beginnen met de erkenning dat we allemaal lijden. Als er geen lijden zou zijn was er ook geen noodzaak om naar verlichting te streven. Dus de betekenis, als er al één is, is dat we ons lijden willen doen ophouden.

Zoals sommigen onder jullie al weten ben ik een grote fan van Ulrich Libbrecht. Voor zij die hem nog niet kennen; Hij is een Belgische filosoof die een model heeft bedacht waarin het Westerse, het Taoïstische en het Boeddhistische denken worden verenigd. Eén citaat van hem dat ik koester gaat over betekenis en het leven maar ik denk dat ze ook opgaat voor betekenis en lijden;

quote 27 - Nedwm72dpi

Gewoon enkele gedachten.

6 thoughts on “The meaning behind suffering / De betekenis achter lijden”

 1. Ik ga op zoek naar Librecht qua leesvoer. Ik denk dat je juist zit, ik heb zelf een psychische aandoening (PTSS) , elke crisis is een leermoment. Achteraf dan, tijdens een gruwelaanval kan ik namelijk niks. Na mijn aanval (angststoornis, paniekstoornis) volgt meestal een zwaar depressieve episode. Die depressieve episodes zijn toch wel leermomenten voor mij. Natuurlijk wil een mens, (egocentrisch?), lijden vermijden. Ik weet wel dat ik zonder mijn ziekte en mijn depressieve episodes niet in staat zou zijn geweest om stil te staan bij het kleine en het mooie. Ik zou dat nooit gekund hebben zonder mijn ziekte. Mijn lijden heeft mij alvast geleerd om oog te hebben voor het kleine, vaak wonderlijk schoon. Zonder lijden had ik dit nooit kunnen waarnemen. De schoonheid zoeken in het moeilijke, ik werd gedwongen om dat te doen, ik ben daar dankbaar voor.

  Liked by 1 person

  1. Goed dat je de zin van het lijden zoekt. Kardinaal Daneels zei ooit in een interview over het schilderij “de schreeuw” van Munch dat die persoon in het schilderij roept omdat hij weet dat er iets of iemand is die hem nog kan horen.

   Like

   1. Ah Danneels, zijn telefoonnummer verschilde 1 nummer met het nummer van een vriend van mij. Het was een jarenlange onuitputtelijke bron van vreugde en hilariteit. Volgens mij roept de man van Munch gewoon omdat hij moet roepen, in verzet tegen de pijn, terwijl de meeste pijn wordt veroorzaakt door verzet. En zo gingen wij verder… op zoek naar de zin van het lijden 🙂

    Like

 2. Het is juist waar men uit moet leren lijden. Want zoals je schrijft dat hoort spijtig genoeg bij het leven. En gelijk wat men heeft er zijn lessen uit te trekken.

  Aum Shanthi

  Like

  1. Vanuit het perspectief van één enkel leven is dit onrechtvaardig maar als je het begrip karma met het begrip reïncarnatie samenbrengt valt het ook te verklaren.

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: