The meaning behind suffering / De betekenis achter lijden

Does all suffering have meaning?
Heeft al het lijden betekenis?
Continue reading – Verder lezen