On solitary retreats / Over individuele retraites

English (klik hier voor Nederlands)

There is a lot of debate on solitary retreats. Some say that it is the only sure way to enlightenment and others say that daily life and contact with others are crucial for progress. What do you think? Below there are 2 poems on solitary retreats for inspiration.
Enjoy your weekend!

Just some thoughts.

Nederlands

Er wordt veel gedebatteerd over individuele retraites. Sommigen zeggen dat het de enige goede weg is naar de verlichting terwijl anderen zeggen dat het dagelijks leven en contact met anderen essentieel zijn voor vooruitgang. Wat denkt u? Hieronder vindt u 2 gedichten over individuele retraites ter inspiratie.

Geniet van je weekend!

Gewoon enkele gedachten.

Continue reading – Verder lezen