Digital Buddha / Digitale Boeddha

My favourite 3 apps and my favourite 3 websites.
Mijn 3 favoriete apps en mijn 3 favoriete websites.

English (klik hier voor Nederlands)

introduction

I have bought a new smartphone. I already had some apps on the old one but found lots when installing my ‘old’ apps. Today I want to share with you 3 apps and 3 websites that I regularly use.

 1. Insight timer (app)

The yoga I practice sometimes requires a bell at irregular intervals. Doing some breathing exercise for X minutes, silent meditation for Y minutes, breathing again for Z time, etc. Each interval has a different length.  The insight timer app makes it possible to program all of that. You can program the intervals but also the sound that is played when it is time to switch to the next part of your practice. The user friendly way of timing your sessions is the biggest advantage. On top of that the app can become somewhat of a community. When the session is over you can see who meditated/ did yoga at the same time as you and where they were (provided that they gave permission to do so.) You can thank them for meditating with them and even send them friend requests. There also is a forum on the app. And last but not least: they have a huge library of music and/or talks by yogis and meditators from around the globe. What I find particularly interesting is that you can enjoy all of that for free.

 1. Good day (app)

This app looks modern but is based on an ancient tradition: the Tibetan horoscope.  Tibetans have a lunar calendar so the months are different from ours. In the app you can see what day in the lunar month you are in for any given day.

The day of the ‘lunar month’ is important to see whether it is a good or a bad day to have your hair cut if you follow the Tibetan calendar. Some days can bring success in business, others loss of power, etc. Today (March 21st) is the 4 th day of the lunar month. If your hair is/was cut today this “brings anguish and fear, diseases of the mouth and throat”. Each time it is the fourth of the lunar month will have the same consequences if our hair is/was cut that day.

Before I knew this app and wanted my hair cut I had to go through a Tibetan calendar, find the day of the lunar month and look in a list at the beginning of the calendar to check the consequences for a haircut at that day of the lunar month. In this app you can see all of this by clicking on a pair of scissors.

As with most horoscopes you can also see what the day is going to bring on the level of health, business and circumstances.

 1. Drukpa Calendar (app)

This calendar also gives advice on favourable or less favourable days. But on top of that it gives anniversaries of realised masters. It also tells you what elements are dominant that day and which practices of Tibetan Buddhism are advised for that day. In a previous blog I explained that on full and new moon there is a special practice. Well, this app tells you when it is time for that practice.

 1. Buddha Weekly

A magazine but online. Here you can find lots of articles and videos of teaching by realised masters. Science is also discussed.

 1. Khandro.net

How do I get rid of ants without killing them? How can I bless diseased animals? What is the story behind ritual objects? All of this and more can be found at Khandro.net. You can even find Tibetan stories there. I find this site very useful on a wide variety of topics.

 1. Buddhanet

People who are familiar with Buddhism must have stumbled upon Buddhanet sooner or later. This site has a huge directory of complete books and articles for free. If you are looking for a Buddhist community near you buddhanet can help you as well. It has a database of Buddhist centres and communities from around the globe.

conclusion

Buddhism seems to ride the wave of the digital revolution. Apps like good day and insight meditation timer have a modern lay-out that does not seem Buddhist at all – whatever that may be-. At the core of all of the things above are the Buddhist values. It is not the appearance that makes something Buddhist, it is more about the values the app / site represents.

Just some thoughts.

Nederlands

inleiding

Ik heb een nieuwe smartphone gekocht. Op mijn oude smartphone stonden al behoorlijk wat boeddhistische apps maar bij het ‘herinstalleren’ van mijn vertrouwde apps  vond ik een heel aantal nieuwe. Tijd om eens een overzicht te maken. Ik zou graag 3 apps en 3 sites met u delen die ik vaak gebruik.

 1. Insight timer (app)

Voor mijn yoga moet ik soms op onregelmatige tijdstippen een belsignaal laten gaan. Ik doe een ademhaling gedurende X minuten, daarna wat meditatie voor Y minuten, terug ademen gedurende Z minuten, etc. Elk interval heeft dan een andere duurtijd. De insight timer app maak dit allemaal mogelijk. Je kan de tijdspanne programmeren waarna er een belletje gaat maar ook kiezen hoe dat belsignaal klinkt. Het gebruiksgemak is een grote troef. Daarnaast probeert de app een gemeenschap op te bouwen. Ze doet dit door te laten zien wie er samen met je gemediteerd heeft en waar – als diegene dat heeft toegestaan -. Je kan hen bedanken dat ze samen met je mediteerden en hem/haar vriendschapsverzoeken sturen. Er is ook een forum op de app. En last but not least: ze hebben een gigantische bibliotheek vol muziek en/of toespraken van yogi’s en mediterenden van over de hele wereld. Wat ook interessant is: het is allemaal gratis.

 1. Good day (app)

Deze app oogt modern maar is gebaseerd op een eeuwenoude traditie: de Tibetaanse horoscoop. Tibetaan hebben een maankalender die verschilt van de onze. Met de app kan je zien welke dag in de maand we zijn van de Tibetaanse kalender.

Die dag is belangrijk om te weten of het een goede of een slechte dag is om je haar te laten knippen. Sommige dagen brengen succes in de zaken anderen verlies van kracht, etc. Vandaag (21 Maart) is de 4de dag van deze Tibetaanse maand. Als je haar werd geknipt zal dit “vrees en angst en ziekten van de mond en de keel” met zich meebrengen. Elke keer je je haar laat knippen op de vierde maand brengt dezelfde gevolgen.

Voor ik deze app gebruikt en naar de kapper wou moest ik uitpluizen welke dag van de ‘maanmaand’ we ware en kijken op een lijst om te zien welke gevolgen de knipbeurt zou hebben. Met deze app zie je dit allemaal door op een icoontje van een schaar te klikken.

Zoals met de meeste horoscopen kan je ook zien wat de dag zal brengen op het vlak van gezondheid, zaken en andere omstandigheden.

 1. Drukpa Calendar (app)

Deze kalender geeft ook advies over gunstige en minder gunstige dagen. Daarbovenop geeft het verjaardagen aan van gerealiseerde meesters. Het zegt ook welke elementen die dag domineren en welke praktijken van het Tibetaanse Boeddhisme die dag dienen gedaan te worden. In een vorige blog vertelde ik over een praktijk gedurende nieuwe en volle maan. Wel, deze app vertelt je wanneer het tijd is voor die praktijken.

 1. Buddha weekly

Een magazine maar dan online. Hier vind je heel wat artikels en video’s van grote meesters. Ook de link tussen boeddhisme en wetenschap wordt besproken.

 1. Khandro.net

Hoe raak ik mieren kwijt zonder ze te doden? Hoe zegen ik overleden dieren? Wat is het verhaal achter rituele objecten? Dit alles en meer vind je op Khandro.net. Je vindt er zelfs Tibetaanse volksverhalen. Ik vind deze site zeer handig voor een groot spectrum aan onderwerpen.

 1. Buddhanet

Mensen die vertrouwd zijn met het Boeddhisme zijn deze site vroeg of laat tegen gekomen. Deze site heeft een gigantische verzameling boeken en artikelen die volledig gratis zijn. Als je zoekt naar een boeddhistische gemeenschap in je omgeving kan buddhanet je ook helpen. Het heeft namelijk een database van boeddhistische centra en gemeenschapen van over de hele wereld.

conclusie

Het boeddhisme lijkt goed mee te surfen op de golf van de digitale revolutie. Apps zoals ‘good day’ en ‘meditation insight timer’ hebben een dusdanige moderne lay-out dat ze er niet boeddhistisch uitzien – wat dat ook moge betekenen-. Aan de basis van bovenstaande zaken liggen echter wel de boeddhistische waarden. Het is niet het uiterlijk dat iets tot iets boeddhistisch maakt maar de waarden die het met zich meedraagt.

Gewoon enkele gedachten.

8 thoughts on “Digital Buddha / Digitale Boeddha”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: