Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 8 – You can relax now

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 8 – You can relax now – Shaina Noll

English (klik hier voor Nederlands)

(click here for playlist on spotify)

Lately I have a lot of stress. I know I should focus on breathing through the belly but I am not yet that advanced in meditation that I can turn all aversion into allies. Over the years some progress has been made, however. When I started meditating e.g. I suffered from a stabbing pain in the shoulder blades. When I was on a Tibetan Yoga retreat they told me that was because I tried to hard to do my best.

To me the most difficult thing to do is to calm down on command. Tarthang Tulku has a nice story about it; Some small birds had to fly through a dangerous area. When they make to much noise they would be noticed by predators. When they approach that zone one bird starts to shout “Watch out!” His neighbour does the same and before they know it they are noticed by the predators. The same applies to relaxation on command.

Meditation is a very slow path to relaxation. In fact, relaxation is a side effect of meditation. It can take years before you notice some tangible progress. But it is worth every effort you put into it. Western scientists even have facts that back this up. If you meditate your brain gradually slows down to a rate comparable to deep sleep. In the beginning it takes some time to get to that state. The good news is that after years of practicing a meditator gets to that state the moment they close their eyes to meditate. This has been proven by measuring observing the brains of experienced meditators.

When I am in a yoga class I sometimes relax on a physical level as well. It feels as if my shoulders are made of butter that melts into the floor. Here’s what Yogani has to say about relaxation:

Meditation is the process of systematically allowing the mind to become still for specific periods of time each day. In doing this daily over weeks, months and years, quietness, consciousness gradually becomes more evident when the mind is active while we are not meditating, and worldly life is enriched. Through mediation, the relationship between consciousness and the world gradually changes. This is a process of yoga, the joining. It is the first step. Once blissful silence is coming on in daily experience, many other things can be done to enhance and expand it. But first we have to establish a base in consciousness, awaken the silent inner seed of who we are, so to speak. – Advanced Yoga Practices – Yogani

Just some thoughts.

Nederlands

Week 8 – You can relax now – Shaina Noll

(click here for playlist on spotify)

Ik heb de laatste tijd last van stress. Ik weet hoe ik moet letten op mijn ademhaling maar ik ben nog niet zo ver dat ik alle tegenstand kan ombuigen tot bondgenoten. Gedurende al die jaren is wel wat vooruitgang gemaakt. Toen ik pas begon voelde ik soms een stekende pijn in mijn schouder. Op een retraite werd mij verteld dat dat was omdat ik te hard mijn best deed.

Voor mij is het aller-moeilijkste om te ontspannen op commando. Tarthang Tulku heeft daar een mooi verhaal over; Kleine vogeltjes moeten door een gevaarlijk gebied vliegen. Als ze teveel lawaai maken zouden ze worden opgemerkt door roofdieren. Als ze de zone benaderen begint één vogeltje te roepen: “Pas op!” Zijn buur doet hetzelfde en voor je het weet zitten ze in de penarie. Hetzelfde geldt voor ontspannen op commando.

Meditatie is een langzame weg naar relaxatie. Eigenlijk is ontspanning een bijwerking van meditatie. Het kan jaren duren voor je tastbare tekenen van vooruitgang merkt. Maar het is de moeite meer dan waard. Westerse wetenschappers hebben feiten die dit ondersteunen; Als je mediteert vertraagt je brein geleidelijk naar een tempo dat te vergelijken is met de diepe slaap. In het begin vraagt dit proces wat tijd. Het goede nieuws is dat ervaren mediterenden die staat bereiken vanaf het moment dat ze hun ogen sluiten om te mediteren. Dit werd bewezen door de hersenen van mediterenden te bestuderen.

Als ik aan yoga doe ontspan ik soms ook op een fysieke manier. Het voelt dan alsof mijn schouders van boter gemaakt zijn. Boter die door de vloer zakt. Dit is wat Yogani weet te vertellen over ontspanning;

Meditatie is het proces van geleidelijk toe te laten dat de geest rustig wordt gedurende specifieke momenten van de dag. Door dit dagelijks te doen gedurende weken, maanden en jaren, worden rust en bewustzijn geleidelijk duidelijker wanneer de geest actief is als we niet mediteren en het wereldse leven wordt verrijkt. Door meditatie verandert onze verstandhouding met het bewustzijn en de wereld geleidelijk. Dit is een proces van yoga, van samenbrengen. Het is de eerste stap. Zodra gelukzalige stilte op dagelijkse basis komt kunnen veel dingen gedaan worden om ze te verbeteren en uit te breiden. Maar eerst moeten we een basis van bewustzijn kweken, het innerlijke stille zaad tot leven wekken, bij wijze van spreken. – Advance Yoga Practices – Yogani

Gewoon enkele gedachten.

3 thoughts on “Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 8 – You can relax now”

  1. Ik heb jaren aan yoga gedaan. Eerst Iyengar yoga, later kundalini. Maar door een dubbele hernia ben ik er mee gestopt. Het was te belastend voor mijn rug, alleen het zitten in open lotus houding al. Maar het bloed kruipt toch waar het niet kan gaan, dus ben ik van plan het weer te gaan proberen. Yoga voor ouderen deze keer. Wat klinkt dat erg hè.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: