5 myths about Eastern religions / 5 mythes over Oosterse religies

Do not get tricked by these misconceptions.
Wordt niet bedot door deze misverstanden.

English (klik hier voor Nederlands)

 1. Healing incense is always beneficial

Both in Tibetan and Indian medicine not every body is the same. There are three types of bodies. Each type has another element that has the overhand. Healing incense works on those elements. If you try to heal an element by adding something of which there already was an excess, you make things worse instead of better.

 1. Meditation is about having no thoughts at all

In his book ‘Journey into vastness’ Ngakpa Chögyam suggests two experiments:

 1. for 2 minutes try having no thoughts
 2. for 2 minutes try having as many thoughts as possible

When you try to do this, you will find that both are impossible. Buddhist masters estimates the amount of thoughts during the blink of an eye to be in the thousands. Meditation lets the thoughts that hop around settle and not disturb our mind but they will always be there even though after years of experience they will not disturb the meditation.

 1. You can only progress in your spiritual life by travelling to Tibet/India

At this point in time there are 3 Tibetan monks living in Belgium. And that is only taking into account the monks of the Tibetan institute (they have centres in Schoten, Brussels and Huy, to name a few). These monks organise retreats on whatever matter interests Western people. We are blessed by their presence and for most their advice is sufficient and travels are not necessary to make progress. A friend of mine told that she sometimes visits a monastery in Nepal. She told that when she was on the plane back she felt sorry. I answered that I hoped that her trip to Nepal wasn’t some way to escape. She told me that what I said gave her goose bumps and that I should mention this in one of my books (Which, by the way I did.) What are we looking for when we make exotic trips? Is it to escape reality? Well, then I have bad news; When we are sitting quietly on our meditation pillow everything we try to suppress pops up relentlessly. When we have a splinter in our finger we don’t need surgery, especially not by a skilled professor. The same applies to our spiritual ‘career’.

 1. Meditation and/or yoga prevents misfortune.

When you meditate not what happens to you will change but how you deal with it. Some Buddhist masters attained enlightenment but died a horrible death because of left over karma. One might think that if you have successfully completed a yoga teacher course that it’s all fun and games. When reading an article about yoga teachers in Yoga Magazine one yoga teacher was asked if he could sustain himself just by teaching yoga. He answered that those above might help him survive financially but it turned out not to be the case.

 1. Meditation/ yoga right before sleep is a good idea

For years I thought this too. Until I read Yogani;

Don’t make a habit of meditating right before bed though. It is better than not meditating at all, but it is much better to go into activity after meditation. The purification process and integration of consciousness in the nervous system is best accomplished during activity rather than in sleep. In fact, meditating might keep you awake for a while. – Advanced Yoga Practices – Yogani

When I was in a retreat of Tibetan Yoga this topic was discussed as well. Some exercises bring up so much levels of experience that it can be harder to fall asleep afterwards. In the retreat we were advised that if that happens you’d best do your Tibetan Yoga at another part of the day.

conclusion

Some may find my points of view critical but in Buddhism this attitude is encouraged. So don’t believe anything about what I have just written but try to find out things by yourself. This blog post was written in the evening so if you go to bed soon I wish you a good night!

Just some thoughts.

Nederlands

 1. Genezende wierook is altijd goed.

Zowel in de Tibetaanse als de Indische geneeskunst is niet elk lichaam het zelfde. Er zijn 3 soorten gestellen. Elk gestel heeft een ander element dat de overhand heeft. Genezende wierook werkt hierop in. Als je een element probeert terug in balans te krijgen door iets toe te voegen waarvan er al een teveel was maak je de dingen erger ipv beter.

 1. Meditatie gaat over het hebben van geen gedachten

In zijn boek ‘Reis in het oneindige’ stelt Ngakpa Chögyam 2 experimenten voor:

 1. probeer 2 minuten geen gedachten te hebben
 2. probeer 2 minuten zoveel mogelijk gedachten te hebben

Als je dit probeert te doen zal je merken dat beiden onmogelijk zijn. Boeddhistische meesters schatten het aantal gedachten tijdens een oogwenk op in de duizenden. Meditatie zorgt ervoor dat je gedachten die heen en weer stuiteren tot rust komen maar ze zullen altijd aanwezig zijn hoewel ze na jaren oefenen je meditatie niet meer zullen verstoren.

 1. Je maakt alleen vooruitgang op je spirituele pad door te reizen naar Tibet/India

Op dit eigenste moment leven er 3 Tibetaanse monniken in België. En dat zijn enkel nog de monniken van het Tibetaans Instituut (ze hebben centra in Schoten, Brussel en Huy onder andere). De monniken organiseren retraites over wat een Europeaan ook maar interesseert. We zijn gezegend met hun aanwezigheid en voor de meesten onder ons volstaat hun goede raad en is het niet nodig om elders je heil te zoeken. Een vriendin van mij gaat soms naar een klooster in Nepal. Ze vertelde eens dat ze op de weg terug soms wat spijt voelde. Ik antwoordde dat ik hoopte dat dit niet betekende dat haar reis een vlucht was, een ontsnapping. Ze zei toen dat mijn woorden haar kippenvel gaven en dat ik het ooit eens moest vermelden in één van mijn boeken. (Wat ik trouwens al gedaan heb.) Waar zijn we naar op zoek tijdens al die exotische reizen? Willen we de werkelijkheid ontvluchten? Dan heb ik slecht nieuws; Als we zo vredig op onze meditatiekussens zitten floept alles wat we willen wegduwen meedogenloos terug boven. Als we een splinter hebben in onze vinger hebben we geen nood aan een operatie, ook al wordt die uitgevoerd door een professor. Hetzelfde geldt voor onze spirituele ‘carrière’.

 1. Meditatie en/of yoga voorkomt tegenslag.

Als je mediteert verandert er niets aan wat er gebeurt maar aan hoe je ermee omgaat. Sommige boeddhistische meesters bereikten de verlichting en stierven toch een gruwelijke dood door hun overgebleven karma. Je zou denken dat als je een opleiding tot yoga leraar hebt afgerond, dat alles rozengeur en maneschijn is. Toen ik in Yoga Magazine een artikel las over yogaleraren en inkomen las ik dat één van hen dacht dat hij wel hulp van boven zou krijgen om rond te komen. Dit bleek niet het geval te zijn.

 1. Meditatie / yoga voor het slapengaan is een goed idee

Ik dacht dit ook. Tot ik Yogani las;

Maak er echter geen gewoonte van om voor het slapen te mediteren. Het is beter dan helemaal niet mediteren, maar het is beter om met een activiteit bezig te zijn na meditatie. Het zuiveringsproces en de integratie van het bewustzijn in het zenuwstelsel gebeurt best tijdens een bezigheid dan tijdens de slaap. Trouwens, meditatie kan je een tijdje uit je slaap houden. – Advanced Yoga Practices – Yogani

Toen ik op een retraite met Tibetaanse Yoga was werd hier ook over gesproken. Sommige oefeningen brengen zoveel lagen van ervaringen naar boven dat het wat lastiger is om in te slapen. Er werd dan ook aangeraden om op een ander moment van de dag aan Tibetaanse yoga te doen, als dat het geval was.

conclusie

Ik weet dat ik me hier zeer kritisch opstel maar in het boeddhisme wordt een dergelijke houding aangemoedigd. Neem dus wat ik schrijf niet aan voor lief maar probeer er zelf mee aan de slag te gaan. Deze blogpost werd ‘s avonds geschreven dus, als u hem/haar ‘s avonds leest wens ik u welterusten!

Gewoon enkele gedachten.

7 thoughts on “5 myths about Eastern religions / 5 mythes over Oosterse religies”

 1. Mooi stukje dat je hier neerzet.
  Zelf denk ik dat je heel wat voor jezelf moet uitmaken of het waarheid of mythes zijn. Dat is ook een pad dat je bewandeld.
  Dirk in puntje drie haal je het Tibetaans instituut erbij ben je soms ook van deze streek als ik vragen mag. Ik kom geregeld in schoten en huy.

  Aum Shanthi

  Liked by 1 person

   1. Ik was wat te snel met het typen. Ik ga 3 à 4 keer per jaar naar Huy. Als je op mijn blog naar de pagina “about/over” gaat en klikt of scrollt naar “tijdlijn” vind je alle retraites waar ik sinds 2014 naar toe geweest ben. Het is mij niet gelukt om verder terug te gaan dan 2014 maar voor 2014 ging ik ook regelmatig op retraite.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: