Nomination for Sunshine blogger-award 2018 / Nominatie voor Sunshine blogger-award 2018

More great news!
Nog meer goed nieuws!

English (klik hier voor Nederlands)

I have some good news (again). Heyesther nominated me for an award. This time it is for the Sunshine blogger award. I appreciate that heyesther gives beginning bloggers a chance to gain some recognition but most of all I appreciate the support in the beginning by following me and reacting with warmth, be it on her blog or mine. So, heyesther, thank you very much.
sunshine-blogger-award1
What is the Sunshine blogger award?

This is an award for bloggers, by bloggers. De nominees get 11 questions from the one who nominated. The nominees answer these and send 11 questions to the people (s)he wants to nominate. The nominees have to sum up the rules and put the logo of the Sunshine blogger-award in his/her blog post.

My answers to the questions by heyesther

1. How does your ideal life in 10 years look like?
In ten years time I’d like to be a teacher in Kum Nye (Tibetan Yoga).

2. What do you dream to do again?
Celebrating Losar (Tibetan New Year) in Huy. That’s always pleasurable. Long retreats are also on my wish list. And last but not least: participating in the Kum Nye Christmas retreat.

3. What animal would you compare yourself to and why?
A cat because they also have a strong will. It seems fun to be doing ‘il dolce far niente’ every day.

4. What country would you like to live in?
In Bhutan. Bhutan is a Tibetan Buddhist country that wants to preserve its culture. When they noticed tourist bringing in bad things like coca-cola bottles and cigarettes and damaging their culture they decided to make visa extremely expensive in order to make Westerners who didn’t respect Bhutanese culture think twice before planning a trip to Bhutan.

5. Have you ever had a wish that came true?
In Buddhism there is such a symbol as the wish fulfilling jewel. I am not claiming that I have it but a lot of small wishes have come true a lot. Whether a wish that came true is big or small, I think gratitude is of the essence for that little stimulus or pat on the shoulder.

6. Which person has inspired you most in your life?
That’s easy: Ulrich Libbrecht. He is a Belgian philosopher who brought together Western, Buddhist and Taoist thinking in one model. Thanks to one of his books (Oosterse Filosofie / trad: Eastern Philosophy) I converted to Buddhism. Buddha is great as well but he gets enough attention already. It is time for Ulrich Libbrecht to get some attention too.

7. Do you have a quote you like to hear?

Like the lotus, untouched by the mud, so am I, undisturbed by the word. – Buddha

This quote is in the book I mentioned above and it was the turning point that made me convert.

8. What goals have you set for 2018?
Keep on blogging, lots of yoga (both at home and in yoga classes) and writing a few books.

9. What do you like most to do in your life?
Enjoying. And being pleased while looking back at a day/month/year.

10. How would you describe yourself in one word?
Empathic.

11. Are you sporty and, if so, what sports do you like?
I enjoy swimming most but for practical reason I do not do it often (enough). I also run and do yoga, of course. Meditation is my mental sport, even though at times it is more a martial art;-)

The nominees

I’ve chosen people that surprise or move me, that write well or just make stunning pictures.

These are the nominees:

https://selinagraphics.wordpress.com/
https://mindfulliving284049469.wordpress.com/
https://deboodschapvaninternettoeristblog.wordpress.com/
https://joshidaniel.com/
https://heerenfoto.wordpress.com/
https://oogopamsterdam.wordpress.com/
https://kumnyetoday.wordpress.com/
https://ronaldpuma.wordpress.com/
https://edmather.wordpress.com/
https://alexisrotella.wordpress.com/
https://godenenmensen.wordpress.com/

The 11 question of Dirk Pieters to the nominees:

1. Describe your professional and private life in one word. What is the link between these two words?
2. In what piece of clothing would you like to reincarnate and why?
3. If you could give your younger self one piece of advice, what would it be?
4. How would you explain the word happiness to an alien?
5. Describe a picture you would have liked to draw/paint/photograph yourself.
6. If you had a time machine, to what time would you travel and why?
7. Was there a moment in your life where you would like to freeze time?
8. Who deserves a raise and why?
9. What is the most useful invention according to you?
10. What is the funniest dream you ever had?
11. What is your favourite part of the day?

Success!

Just some thoughts.

Nederlands

Ik heb (weer) goed nieuws. Heyesther heeft me genomineerd voor een award. Deze keer is het voor de Sunshine blogger award. Ik vind het fijn dat heyesther beginnende bloggers een kans geeft om ook in de prijzen te vallen maar nog meer apprecieer ik het dat ze me vanbij het prille begin steunde door mij te volgen en opbeurende reacties te laten, hetzij op mijn blog, hetzij op die van haar. Dus, heyesther, van harte bedankt voor de nominatie!

sunshine-blogger-award1

Wat is de Sunshine blogger award?

Dit is een award voor bloggers, door bloggers. De genomineerde krijgt 11 vragen van de blogger die nomineerde. De genomineerde beantwoordt deze en stuurt op zijn/haar beurt 11 vragen naar diegenen die hij/zij nomineert. De genomineerde somt ook alle regels op en plaats het logo van de Sunshine blogger-award in je blogpost.

Mijn antwoorden op de vragen van heyesther

1. Hoe ziet jouw ideale leven er over 10 jaar uit?
Ik zou over tien jaar Kum Nye (Tibetaanse Yoga) leraar willen zijn.

2. Wat droom je nog een keer te doen?
Losar (Tibetaans nieuwjaar) vieren in Huy. Da’s altijd gezellig. Op mijn verlanglijstje staan ook lange retraites. And last but not least: deelnemen aan de Kum Nye kerstretraite.

3. Met welk dier zou je jezelf willen vergelijken en waarom?
Met een kat omdat die ook hun eigen willetje hebben. Het lijkt me ook leuk om elke dag aan ‘il dolce far niente’ te kunnen doen.

4. In welk land zou jij willen wonen?
In Bhutan. Bhutan is een Tibetaans Boeddhistisch land dat zijn/haar traditie wil behouden. Toen ze merkten dat er veel toeristen allerlei slechte dingen als lege colaflesjes of sigaretten in hun cultuur introduceerden besloten ze om de visa peperduur te maken zodat Westerlingen die weinig respect hadden voor de Bhutanese tradities twee keer nadachten voordat ze een reis naar Bhutan boekten.

5. Heb je een wens gehad, die ooit is uitgekomen?
In het boeddhisme bestaat een symbool: het wensvervullend juweel. Ik zeg niet dat ik die bezit maar ik heb wel vele kleine wensjes die vaak uitkomen. Of een uitgekomen wens nu klein of groot is vind ik dat je altijd dankbaar moet zijn dat iets/iemand je een duwtje in je rug of een klopje op je schouder geeft.

6. Welk persoon heeft jou het meest geïnspireerd in je leven?
Geen twijfel mogelijk: Ulrich Libbrecht. Libbrecht is een Belgische filosoof die westerse, taoïstische en boeddhistische filosofie heeft samengebracht in één model. Dankzij één van zijn boeken (Oosterse Filosofie) ben ik bekeerd tot het boeddhisme. Boeddha is ook een grote meneer maar die krijgt van zoveel anderen al erkenning dat ik vind dat Ulrich Libbrecht ook wel een plaatsje in de schijnwerpers verdient.

7. Heb je een quote die je graag hoort?

Zoals de lotus is, onbesmeurd door de modder, zo ben ik, onaangetast door de wereld. – Boeddha

Dit citaat stond in het hierboven vermelde boek van Ulrich Libbrecht en gaf de doorslag om me te bekeren.

8. Welke doelstellingen heb jij voor 2018 gesteld?
Blijven bloggen, veel yoga(zowel thuis als in een yogales) en nog een paar boeken schrijven.

9. Wat vind je het leukste om te doen in je leven?
Genieten. En met plezier terugkijken op je afgelopen dag/maand/jaar

10. Hoe zou je jezelf in een woord omschrijven?
Empatisch.

11. Ben je sportief en zo ja waar hou je dan van?
Ik ga het liefst van al zwemmen maar dat doe ik om praktische reden niet vaak (genoeg). Verder doe ik aan hardlopen en yoga natuurlijk. Verder doe ik aan meditatie als denksport, hoewel het heel af en toe meer een vechtsport is 😉

De genomineerden
Ik heb gekozen voor mensen die mij verrassen, ontroeren, goed schrijven of gewoon hele mooie plaatjes maken.
Dit zijn de genomineerden:

https://selinagraphics.wordpress.com/
https://mindfulliving284049469.wordpress.com/
https://deboodschapvaninternettoeristblog.wordpress.com/
https://joshidaniel.com/
https://heerenfoto.wordpress.com/
https://oogopamsterdam.wordpress.com/
https://kumnyetoday.wordpress.com/
https://ronaldpuma.wordpress.com/
https://edmather.wordpress.com/
https://alexisrotella.wordpress.com/
https://godenenmensen.wordpress.com/

De elf vragen van Dirk Pieters aan de genomineerden:

1. Beschrijf je persoonlijk leven in één woord, doe dit ook voor je professioneel leven. Wat is het verband tussen die 2 woorden?
2. In welk kledingstuk zou u willen reïncarneren en waarom?
3. Als u uw jongere zelf één raad zou mogen geven, wat zou die dan zijn?
4. Hoe zou u het woord ‘geluk’ uitleggen aan een buitenaards wezen?
5. Beschrijf een afbeelding die u graag zelf zou gemaakt hebben.
6. Als u kon reizen in de tijd, naar welke tijd zou u dan gaan?
7. Was er een moment waarop u wou dat de tijd stil stond?
8. Wie verdient er opslag en waarom?
9. Wat is volgens u de nuttigste uitvinding?
10. Wat is de grappigste droom die u ooit gehad heeft?
11. Wat is uw favoriete deel van de dag?

Veel succes!

Gewoon enkele gedachten.

4 thoughts on “Nomination for Sunshine blogger-award 2018 / Nominatie voor Sunshine blogger-award 2018”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: