A clean mind in a clean home / een schone geest in een schoon huis

The Buddhist view on cleaning.
De Boeddhistische visie op schoonmaken.

Continue reading – Verder lezen