I am nominated for the Liebster Award 2018 / Ik ben genomineerd voor de Liebster Award 2018

Great news!
Goed nieuws!

English (klik hier voor Nederlands)

I have a lot to celebrate. Not only is this blog post my 50st blog post. The blog heyesther has nominated me for the Liebster award. I am against killing, but not against to killing two birds with one stone.

fifty morguefile 72dpi   Liebster1

What is the Liebster Award?

The Liebster Award 2018 is an award that exists only on the internet and is given to bloggers by other bloggers. The earliest case of the award goes as far back as 2011. Liebster in German means sweetest, kindest, nicest, dearest, beloved, lovely, kind, pleasant, valued, cute, endearing, and welcome.

A word of thanks.

Heyesther wasn’t only one of the blogs who followed me from the start, it always brought me joy to read her blog posts. She is a true influencer in the domains healthy body, happy mind, personal soul,  and beautiful surroundings. Like me, she is learning how to make good photographs. There is a bright future ahead for her. Feel free to visit her blog to find out for yourself!

How does it work?

Liebster2

You can find the rules here. Basically Esther asked me 7 questions and I have to answer them. In return I ask new questions to my nominees. The most original questions will be rewarded with an award.

Here are the answer to Esthers questions.

 1. How would your most happy life look like?

     A life in which you realise your dreams and do this before retirement.

 1. If you wouldn’t think in limits but in possibilities, what would you change instantly?

      I would rent an apartment next to the Tibetan temple in Huy.

 1. Do you have a passion in your life? And why is that that passion?

     My greatest passion is enjoying. This can be done in many ways but I enjoy beauty the      most. If you see beauty, life gets a lot happier.

 1. Which celebrity (historic or present) would you like to meet, and why?

I could make it easy and fill in Buddha but I will not… I would like to meet Professor Ulrich Libbrecht. It is due to his book about Eastern Philosophy that I became a Buddhist. I consider it my goal in life to spread his ideas. He is a mathematician so his ideas can be a bit complex. If I could explain those in an easy way and people find that useful my life goal would be accomplished. Unfortunately Pr Libbrecht died last year.

 1. Which quote suits your life best?

“[…]the only people for me are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to talk, mad to be saved, desirous of everything at the same time, the ones who never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn like fabulous yellow roman candles exploding like spiders across the stars and in the middle you see the blue centerlight pop and everybody goes “Awww!” (On the road – Jack Kerouac)

I tend to lose myself if I am passionately into something…

 1. What is of most importance in your life and why?

I would say my faith. Because I now have a lot more than I could ever have dreamt            about.

 1. Which goals would you still love to accomplish in your life?

I would like to be pleased when I look back to my life on my deathbed. That sounds           imprecise but that is precisely the point. If the goal is imprecise this also means a lot of freedom.

 

Who did I nominate?

Appelmoes  -> This nominee works in the same domain as me; the boundary between word and picture.

Henk’s fotospace -> Very nice pictures.

Sushi, slippers en sake -> a beautiful blog in content, pictures and lay-out.

Harme blogt ->  Literature is always a big plus to me.

Frank Solanki -> Nice poems/songs.

Here are my questions for the nominees.

 1. Was there a time in your life when you wished you had a camera?
 2. If objects could talk, what object would you like to have a conversation with?
 3. If there was a picture of your life, how would it look like?
 4. In what plant would you like to reincarnate and why?
 5. If you had to choose, would you like to be able to look in the future or into the past?
 6. If you could bring back to life 1 historical person, what would be his/her first words?
 7. To what part of the galaxy would you like travel and why?

Liebster4

Well done to all nominees and have lots of inspiration answering and asking questions.

 Just some thoughts.

Nederlands

Ik heb heel wat om blij over te zijn. Dit is niet alleen mijn vijftigste blogpost,  de blog heyesther heeft mij ook genomineerd voor de Liebster award. Ik dood niet graag vliegen maar dit is echt twee vliegen in één klap.

fifty morguefile 72dpi Liebster1

Wat is de Liebster Award?

De Liebster Award 2018 is een prijs die enkel op het internet bestaan en uitgereikt wordt door bloggers aan bloggers. De vroegste editie gaat terug tot 2011. Liebster betekent in het Duits zoetste, vriendelijkste, aardigste, geliefde, liefelijk, aangenaam, gewaardeerd, schattig, vertederend en welkom.

Dankwoord

Heyesther was niet alleen één van de eerste blogs die mij volgde, het was ook een plezier om haar blogposts te lezen. Ze is een echte leider in het domein van gezond lichaam, tevreden geest, persoonlijke ziel en mooie omgevingen. Net zoals mij is ze aan het leren hoe je goede foto’s maakt. Er ligt een gouden toekomst voor haar. Neem gerust eens een kijkje op haar blog om het zelf te ervaren.

Hoe gaat het in zijn werk?

Liebster2

De regels vind je hier. Het komt erop neer dat heyesther mij 7 vragen vroeg die ik hieronder zal beantwoorden. Ik stelde op mijn buurt nieuwe vragen op voor diegenen die ik genomineerd heb. De meest originele vragen worden beloond met een award.

Hier zijn mijn antwoorden op de vragen van Heyesther.

 1. Hoe zou jou gelukkigste leven eruit zien?

Een leven waarin je je dromen waarmaakt en daar niet mee wacht tot aan je pensioen.

 1. Als je niet zou denken in limieten maar in mogelijkheden, wat zou je dan meteen veranderen?

Ik zou een appartement huren dichtbij de (Tibetaanse) tempel in Huy

 1. Heb je een passie in je leven? En waarom is dat deze passie?

Mijn grote passie is genieten. Dat kan in allerlei vormen zijn maar het meeste geniet ik van schoonheid. Als je het mooie in dingen ziet wordt het leven een stuk vrolijker.

 1. Welke beroemdheid (geschiedenis of heden) zou je graag een keer willen ontmoeten, en waarom?

Ik zou hier snel van af kunnen zijn en Boeddha invullen maar dat ga ik niet doen…Ik zou graag de heer Ulrich Libbrecht ontmoeten. Hij heeft dankzij zijn boek over Oosterse Filosofie mij op weg gezet om boeddhist te worden. Ik beschouw het als mijn taak om zijn gedachtegoed te verspreiden. Hij is wiskundige van opleiding dus zijn ideeën zijn soms complex. Als ik die dingen op een eenvoudige manier kan uitleggen en mensen hebben daar wat aan dan is mijn leven voor mij al geslaagd. Helaas is de heer Libbrecht vorig jaar overleden.

 1. Welke quote is op jouw leven het meest toepasbaar?

“[…]the only people for me are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to talk, mad to be saved, desirous of everything at the same time, the ones who never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn like fabulous yellow roman candles exploding like spiders across the stars and in the middle you see the blue centerlight pop and everybody goes “Awww!” (On the road – Jack Kerouac)

Ik heb vaak de neiging nogal op te gaan in waar ik mee bezig ben…

 1. Wat is het meest belangrijk in jouw leven, en waarom?

Ik zou zeggen, mijn geloof. Omdat ik het daardoor nu veel beter heb dan ik vroeger ooit kon dromen.

 1. Welke doelen wil jij graag nog behalen in jouw leven?

Ik zou graag tevreden terugkijken naar mijn leven als ik op mijn sterfbed lig. Dat klinkt vaag maar dat is heel bewust zo. De vaagheid van mijn doel geeft ook een zekere vrijheid.

 

Wie heb ik genomineerd?

Appelmoes  -> Deze genomineerde werkt in hetzelfde domein als ik; de grens tussen woord en beeld.

Henk’s fotospace -> Zéér mooie foto’s.

Sushi, slippers en sake -> een mooie blog, zowel qua inhoud, foto’s als lay-out.

Harme blogt ->  Literatuur heeft altijd een meerwaarde voor mij.

Frank Solanki -> Mooie gedichten/liedjes.

Dit zijn mijn vragen voor de genomineerden:

 1. Is er al een moment geweest in je leven waarin je wou dat je een camera had?
 2. Als voorwerpen konden praten, met welk voorwerp zou je dan een gesprek willen hebben?
 3. Als er een plaatje was van je leven, hoe zou het er dan uit zien?
 4. In welke plant zou je willen reïncarneren en waarom?
 5. Als je zou moeten kiezen, zou je dan liever in de toekomst kunnen kijken of in het verleden?
 6. Als je één historische figuur terug tot leven zou kunnen wekken, wat zouden dan zijn/haar eerste woorden zijn?
 7. Naar welk deel van het universum zou je willen reizen en waarom?

Liebster4

Proficiat aan alle genomineerden en veel inspiratie gewenst bij het beantwoorden en stellen van vragen.

 Gewoon enkele gedachten.

3 thoughts on “I am nominated for the Liebster Award 2018 / Ik ben genomineerd voor de Liebster Award 2018”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: