Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 5 – Einstein brain

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 5 – Einstein Brain

(click here for song on YouTube) – (click here for playlist on spotify)

English (klik hier voor Nederlands)

Christmas present for myself, or is it?

This Christmas I bought a book on meditation and the brains. The book has insights from psychology and neurology and Buddhist themes. It is a fascinating story to read but after a while I decided not to read the rest of the book. I will try to explain why;

the talk of the town

For neuroscientists Buddhism is a hot topic. This is because what they find clicks with Tibetan Buddhist thought on the mind. At the moment neuroscientists try to locate the places that are stimulated by meditation and try to find changes in the brain. This sounds a lot like phrenology.

about phrenology

For those of you without a degree in psychology; Phrenology was a theory at the beginning of the previous century where they tried to explain personality traits by the volume of the brain at a certain location. If you were good at math, for example, there would be a place on your skull that is thicker than those who cannot add up two plus two. If you have ever been to a therapist you might have seen statues of heads with a scheme on it. That scheme – or map – was developed by phrenologists to visualise the link between a spot on the skull and a personality trait.

The bad news is that phrenology was proven false. The brain of an intelligent person, Einstein e.g., is not necessarily thicker or heavier in some places than that of a normal person. In the current brain science about meditation there is a real danger that we start associating parts of the brain with certain functions. We know where the action happens but not why or how and we also do not know (yet) how all of these elements combine.

on health benefits

People like to read on health benefits a lot. In men’s magazines you can read things like “This month, eat this berry because it contains a substance that prevents testicle cancer.” or “These are the advantages on drinking tea.” I prefer eating berries, drinking tea and meditating than reading about it. doing the actual thing than reading about its benefits. Buddha always said “If I point to the moon, you have to see the moon and not look at my finger.”

Dislike for too much talk and theory

At the moment theory and words are obstacles for practice but this can change over time. Like scholars I study the mind but I approach the mind with meditation. Which reminds me of a quote by Milarepa:

quote 10 - Engwm72dpi

As I said, these things can change so maybe in a few years I will pick up the book again to continue where I left off. Everything has its time so it will come, sooner or later. It is not because it is not on my path  right now that it will never be on my path.

Nederlands

Week 5 – Einstein brain

(klik hier voor liedje op Youtube) –  (klik hier voor afspeellijst op spotify) 

Cadeau voor mezelf. Of toch niet?

Met kerst kocht ik een boek over hersenen en meditatie. Het boek gaat over inzichten in psychologie en neurologie en boeddhistische thema’s. Het is fascinerend om te lezen maar na een tijdje besloot ik toch om niet verder te lezen. Ik zal proberen uit te leggen waarom.

de hype van het moment

Voor neuronwetenschappers is boeddhisme in. Dat komt omdat het goed klikt tussen hun bevindingen over de geest en die van het Tibetaanse Boeddhisme. Op dit moment proberen neuronwetenschappers de gebieden te bepalen die door meditatie gestimuleerd en hoe het brein door meditatie verandert. Dit lijk verdacht veel op frenologie.

over frenologie

Voor zij die geen diploma psychologie hebben; frenologie was een theorie van vorige eeuw die persoonlijkheidskenmerken probeerden te linken aan de omvang van de hersenen op een bepaalde plaats. Als je goed bent in talen, bijvoorbeeld, is er een plek op je schedel die daar dikker is dan bij iemand die weinig van taal kent. Vandaar ook de uitdrukking “een talenknobbel”. Wie ooit al bij een therapeut geweest is zal vast al de kleine hoofden gezien hebben met een rooster op. Dat rooster is een kaart van de schedel waar frenologen elk vakje linken aan een persoonlijkheidskenmerk.

Het slechte nieuws is dat frenologie het bij het verkeerde eind had. De hersenen van slimme mensen, Einstein bijvoorbeeld, zijn op bepaalde plaatsen niet noodzakelijk dikker dan die van een normaal iemand. In het huidige hersenonderzoek is er een reëel gevaar dat we delen van onze hersenen gaan verbinden met bepaalde functies. We weten wel waar het gebeurt, maar niet waarom of hoe en we weten ook niet hoe al die deeltjes een combinatie vormen.

over gezondheidsvoordelen

Men leest graag over gezondheidsvoordelen. In mannentijdschriften kan je dingen lezen zoals ” Eet deze maand deze bes want ze bevat een stofje dat teelbalkanker kan voorkomen.” of “Dit zijn de voordelen van thee drinken.” Ik geef er de voorkeur aan om bessen te eten, thee te drinken en te mediteren ipv erover te lezen. Buddha zei altijd: “Als ik naar de maan wijs, moet je naar de maan kijken en niet naar mijn vinger.”

Onvrede met teveel gepraat en theorie.

Op dit moment vormen woorden en theorieën een obstakel voor mijn praktijk. Ik bestudeer net als de geleerden de menselijke geest maar ik doe dit vanuit meditatie. Dit doet me denken aan een uitspraak van Milarepa:

quote 10 - Nedwm72dpi

Zoals gezegd, zo’n dingen kunnen snel veranderen. Dus, wie weet, over enkel jaren pak ik het boek misschien terug op om verder te gaan waar ik gebleven was. Het is niet omdat dit nu niet op je pad ligt dat het nooit op je pad zal liggen.

2 thoughts on “Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 5 – Einstein brain”

    1. Leuk dat je hem hebt leren kennen. Hij heeft enorm veel liederen geschreven. Stuk voor stuk staaltjes van mooie poëzie.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: