Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 3

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 3 – Everything must change – Sarah Vaughan

(click here for song on youtube) (click here for playlist on spotify)

English (klik hier voor Nederlands)

Sometimes change is forced upon you. Take my career, for example; I used to work as a teacher but now I realise there is no future for me in the education sector. It is an exhilerating time since all options are open. But it can be frightning as well because you fear to make the wrong choice. This song begins sad but gradully gets happier to end in a positive note. I hope this is the same for my career choice.

The Greek philosophers knew this as well: everything flows (panta rei). A few millenniums later a Belgian philosopher – Ulrich Librecht – added to this that is not only the river that changes constantly, the one who looks at that river is constantly changing as well.

Impermanence is a big theme in Buddhism. We try to get a hold of things but even if we cling to them very tightly we will lose them sooner or later. The good news is that when we feel bad we can always rely on the fact that it will pass. The ultimate representative of impermanence is death. When we die we cannot take anything along. This may seem gloomy but think of it this way; If it wasn’t for death, there’d be no incentive whatsoever for change, both positive and negative. Death is the catalyst for the process of change.

In yoga philosophy change is also present as one of the 3 gunas. The gunas are the forces that shape reality. These three gunas are tamas (darkness), rajas (activity), and sattva (beingness). Rajas stands for change. It involves attachment, longing and craving. If you want to limit the influence of rajas in your life, avoid fried and/or spicy foods and do not use substances like caffeine.

In Buddhism there’s a classic joke about change:

What does the Dalai Lama ask the hot dog vendor? – “Make me one with everything.”

And what does the hot dog vendor say when the Dalai Lama asks for change? – “Change comes from within.”

Nederlands

Week 3 – Everything must change – Sarah Vaughan

(klik hier voor liedje op youtube) (klik hier voor afspeellijst op spotify)

Soms worden veranderingen aan je opgedrongen. Neem mijn carrière, bijvoorbeeld; Ik werkte tot voor kort als leraar maar besef nu dat mijn toekomst daar niet ligt. Het is een opwindende tijd omdat alles nog kan. Maar het is ook angstaanjagend omdat je schrik hebt om de verkeerde keuze te maken. Dit lied heeft een droevig begin maar wordt geleidelijk vrolijker om opgewekt te eindigen. Hopelijk gaat het net zo met mijn carrière.

De Griekse filosofen wisten het al lang. Alles stroomt (panta rei). Een paar millennia later voegde een Belgische filosoof – Ulrich Libbrecht- hier aan toe dat het niet alleen de rivier is die verandert maar ook diegene die de rivier observeert.

Vergankelijkheid is een belangrijk thema in het boeddhisme. We proberen dingen vast te houden maar ook al grijpen we ons nog zo hard vast, vroeg of laat zullen we ze verliezen. Het goede nieuws is dat als we ons slecht voelen we er altijd op kunnen vertrouwen dat dit ook zal voorbij gaan. De ultieme vertegenwoordiger van vergankelijkheid is de dood. Als we sterven kunnen we niets meenemen. Dit kan griezelig klinken maar bekijk het zo; als er geen dood was was er ook geen motivatie voor verandering, zowel positief als negatief. De dood is de katalysator voor het proces van verandering.

In de Yoga filosofie is verandering aanwezig in de 3 guna’s. De gunas zijn de krachten die de werkelijkheid vormgeven. Deze drie zijn tamas (duisternis), rajas (activiteit) en sattva (zijn). Rajas staat voor verandering. Ze gaat om gehechtheid, verlangen en hunkering. Als je de invloed van rajas wil verminderen moet je gefrituurd en/of pikant voedsel mijden en geen cafeïne gebruiken.

In het boeddhisme is er een goede mop over vergankelijkheid:

Wat zegt de Dalai Lama tegen de hot dog verkoper? – ” Maak mij één met alles.”

En wat zegt de verkoper als de Dalai Lama wisselgeld* wil? – “Verandering* komt van binnen.”

*= in het Engels betekent ‘change’ zowel verandering als wisselgeld.

4 thoughts on “Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 3”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: