When the student is ready… / Als de leerling klaar is…

Why a certain yoga teacher training is not for me yet.
Waarom ik voorlopig niet deelneem aan een opleiding tot yoga leraar.

English (klik hier voor Nederlands)

This summer I decided to take my practice to the next level and become a yoga teacher. I have been practicing a form of Tibetan Yoga- Kum Nye – and would be the first Kum Nye teacher in Belgium. The training is in Amsterdam. It consists of several weekends of practice. Home exercise, a course to study and a thesis to write.

The desire to start the training was very intense. In lack of books on Kum Nye I devoured every book on Yoga I could find. I read the classics; Bhagavad Gita, Patanjali sutras, etc. You name it, I read it. But however, after some thinking I decided not to go for it for now.

Here’s why: My professional career had some changes which prevented met to attend all weekends. All of the exercises are in a book and can be practiced on your own. I already did half of all the exercises (there are 115 in total) but I want to do them at my own pace.

When you do Kum Nye you can sometimes decide how long some phases in the exercise will be. I tend to take the maximum of time prescribed. During the Kum Nye teacher training you get a strict schedule of which exercise to do and for how long. They are estimated to last an hour but I am afraid my session would take longer. On top of that some experiences can be pretty intense. If this occurs during the training you would still need to do the other ones as well. At the moment I have the freedom to limit myself to one exercise a day if it is intense.

When reading about yoga I discovered this quote about taking it one step at a time;

Start slow with meditation. Get that down first. […] Get comfortable with that. Then, later, you can add on the practices in subsequent lessons. Take on practices one at a time, not all at the same time. […]The challenge used to be finding the knowledge. Now the challenge is applying it in an orderly way. It is in your hands. (Advanced Yoga Practices – easy lessons for Ecstatic Living – Yogani)

I’ve made some progress in Kum Nye but I do not know if I’ve evolved to the level where a Kum Nye teacher should be. This would mean that I would have to reach those realisations before the end of the course. I want to discover things at my own pace.

When I dream about teaching yoga I want to be able to know it through and through. I want to be able to walk in a class, ask the students what obstacle they experience in meditation or if they suffer from any ailment and work from there on.

During summer I wondered if I was ready to start the training. This was a clear sign I wasn’t. Luckily I found this comforting quote;

quote 6 - Eng

Nederlands

Deze zomer besloot ik in mijn yoga een stap verder te zetten en yogaleraar te worden. Ik beoefen een vorm van Tibetaanse Yoga – Kum Nye – en zou de eerste Kum Nye leraar in België worden. De opleiding heeft plaats in Amsterdam. Ze bestaat uit praktijkweekends, oefeningen thuis, een cursus en een thesis die geschreven moet worden.

Het verlangen om eraan te beginnen was groot. Bij gebrek aan boeken over Kum Nye verslond ik elk boek over Yoga dat ik maar kon vinden. Ik las de klassiekers; Bhagavad Gita, Patanjali sutra’s, etc. Ik heb ze allemaal gelezen. Maar na wat wijs beraad heb ik besloten nu nog niet deel te nemen aan de opleiding.

Dit is waarom: Op werkgebied waren er veranderingen waardoor ik niet aan alle weekends kon deelnemen. Alle oefeningen staan in een boek die je in je eentje kan doornemen. Ik heb al de helft van de oefeningen gedaan (er zijn er 115 in totaal) maar ik wil ze op mijn eigen tempo doen.

Wanneer men aan Kum Nye doet staat er soms hoe lang elk deel van de oefening moet duren. Ik heb de neiging steeds voor de maximale tijdsduur te kezen. Gedurende de Kum Nye lerarenopleiding krijg je een strikt schema over welke oefening je moet doen en hoe lang. Dit wordt geschat op een uur maar ik ben bijna zeker dat ik er langer over zou doen. Bovendien kunnen sommige oefeningen nogal intens zijn. Als je op zo’n oefening stoot tijdens de opleiding wordt er wel van je verwacht dat je de andere oefeningen uit het schema ook doet. Nu heb ik nog de vrijheid om mij te beperken tot één oefening als die intens is.

Tijdens het lezen over yoga botste ik op dit citaat over alles stap voor stap doen;

Begin langzaam met meditatie. Zorg eerst daar voor[..] Wen daaraan. Later kan je oefeningen toevoegen in de daaropvolgende lessen. Begin je oefeningen één voor één, niet allemaal tegelijk. […] Vroeger was het een uitdaging om de kennis te vinden. Nu is het de uitdaging om dat op een geordende manier in praktijk te brengen. Het ligt in jouw handen. (Advanced Yoga Practices – easy lessons for Ecstatic Living – Yogani)

Ik heb al vorderingen gemaakt in mijn praktijk maar ik weet niet of ik al op het niveau van een Kum Nye leraar zit. Dit zou kunnen beteken dat ik moet evolueren tot dat niveau voor het einde van de opleiding. Ik wil liever alles op eigen tempo ontdekken.

Als ik fantaseer over Yoga Leraar worden wil ik alles goed in de vingers hebben. Zo goed dat ik een les kan binnenlopen, vragen waar mijn leerlingen op botsen tijdens de meditatie en of ze leiden aan bepaalde kwaaltjes en daar mijn les mee opbouwen.

Deze zomer vroeg ik me af of ik klaar as om aan de opleiding te beginnen. Een teken dat dit niet het geval was. Gelukkig vond ik het volgende troostende citaat;

quote 6 - Ned

4 thoughts on “When the student is ready… / Als de leerling klaar is…”

 1. zoals ik in mijn yoga lessen regelmatig zeg: niet willen kunnen, maar laten komen. Yoga (leraar worden) leer je niet op 1-2-3: het heeft tijd nodig om te bezinken, om er één mee te worden. Net zoals je geen yoga doet maar yoga bent. Ik wens je veel geduld en onthechting (abhyasa en vairagya).

  Liked by 1 person

 2. Lang geleden dat ik nog zo’n wijze blog tegenkwam op het internet.
  Goed dat je niet te vlug van stapel loopt. Sommige geven zich uit voor leraar maar verkopen de grootste onzin. Ze kennen niet eens de kern van wat ze “onderwijzen”.
  Jouw aanpak en terughoudendheid tonen aan dat jij de juiste instelling hebt. Je wil zeker zijn van jouw eigen kennis en kunde, voor je anderen onder je hoede neemt. Dat getuigt van wijsheid. Daar heb ik heel veel respect voor.
  Het is inderdaad beter om op eigen tempo, diepgaand te leren, zodat je de essentie mee hebt van wat je later zult onderwijzen. Er is nood aan mensen die de kern snappen en tegengewicht bieden aan de kwakzalverij. Het is ook belangrijk dat je bij een werkelijke leraar je opleiding volgt en niet bij zo’n kwakzalver. Maar ik denk dat je goed zit.
  Ik wens je het allerbeste toe bij je verdere studie en onderzoek. Respect!
  (Hoewel ik me had voorgenomen om niet meer te reageren op blogs, vond ik dit te belangrijk om links te laten liggen. 🙂 )
  Vriendelijke groet

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: