Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 2

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 2 – Raymond van het Groenewoud – Maanlicht
(click here for song on youtube)(click here for playlist on spotify)Lyrics click here for lyrics / klik hier voor liedjestekst

English (klik hier voor Nederlands)

The beginning of this song could be written by a Buddhist. It is about how the thoughts of the day keep nagging on at the end of the day. Those kind of thoughts also bother us when we meditate. The song also talks about ambitions (I recommend you to read the lyrics. I’ve translated them into English)

The Tibetans have based their calendar on the moon cycle. The reason I’ve chosen this song this week is that next Wednesday ( Jan 31 2018) will be a full moon. For Tibetan Buddhist both the full and new moon are important days for practice.

On those days lay Tibetan Buddhist make a vow for 24 hours (from first light before dawn to sunrise of the following day) : the Eight Mahayana Precepts .Those precepts are a simplified form of the precepts monks take when they are ordained.

One precept is to refrain from sex. This has to do with the subtle energies in our body. They have three channels. When you have sex on a full or new moon those three energy channels are disturbed. Another precept is not to eat solid food after noon. Of course, intoxicants are a no go as well. There are other precepts too, but these are the most important ones. (click here if you want to learn more on them)

Massage is also done during those days; during the full moon you can massage the point of the crown with sandalwood oil and during the new moon, you can massage the chakra of the soles of the feet with oil and nutmeg.

Tibetan Buddhists also come together during full and new moon for rituals. Since I have an international public I’ve looked up events of rituals for the countries my visitors are from; For events in Belgium and the Netherlands you can take a look at the bottom of the Dutch text.

Germany: none found

USA

United Kingdom

Finland

Israel: none found

India 1 or India 2

Russia: none found

Italy: none found

Hong Kong

Nederlands

Week 2 – Raymond van het Groenewoud – Maanlicht
(klik hier voor het liedje op Youtube)(klik hier voor afspeellijst op spotify)Lyrics click here for lyrics / klik hier voor liedjestekst

Het begin van dit lied kon door een Boeddhist geschreven zijn. Het gaat over hoe de gedachten van de dag blijven doorzeuren. Zo’n gedachten storen ons wanneer we mediteren. Het liedje gaat ook over ambitie (Ik raad u aan om de liedjestekst te lezen.)

De Tibetanen hebben hun kalender gebaseerd op de cyclus van de maan. Ik heb dit lied gekozen omdat volgende Woensdag (31 jan 2018) het volle maan is. Voor Tibetaanse Boeddhisten zijn zowel volle als nieuwe maan belangrijke dagen.

Op die dagen legen Tibetaans Boeddhistische leken een eed van 24 uur (vanaf de eerste dageraad tot zonsopgang van de volgende dag): de Acht Mahayana Geloften. Die eed is een vereenvoudigde vorm van de geloften die monniken afleggen als ze worden ingewijd.

Eén gelofte is afzien van sex. Dit heeft te maken met de subtiele energieën in ons lichaam. Ze hebben drie kanalen. Wanneer je sex hebt op een volle of nieuwe maan worden die drie kanalen verstoord. Een andere gelofte is geen vast voedsel meer eten na de middag. Het spreekt voor zich dat drugs verboden zijn. Er zijn er nog andere maar deze geloften zijn de belangrijkste.

Er kan ook aan massage gedaan worden op die dagen; gedurende de volle maan kan men de kruin van het hoofd masseren met sandelhoutolie en gedurende nieuwe maan masseer je best het chakra van de voetzolen met olie en muskaatnoot.

Tibetaan Boeddhisten komen ook samen op die dagen. Hieronder vindt u evenementen voor Nederland en België. Voor andere landen raad ik u aan onderaan de Engelse tekst te kijken;

België
Nederland

Lyrics / liedjestekst

Ach, het is weer voorbij
‘t Was de waan van de dag
Maar het was ook de dag van de waanIk was weer eens verstrikt
In m’n ijdele ik
Zoveel lichtjaren van haar vandaanAl die schimmen van hersens
En wat ik ging doen
En ben ik er dan ook voor gegaanEn het zeurde maar verder
Het zeurde maar door
Tot ik jou aan de hemel zag staanJij verlicht die duizenden rimpels
Van de zware, ruisende zee
En die dansende, zilveren rimpels
Zingen allemaal met me mee, oh!

Maanlicht
Kom me je verblijden
Maanlicht
In m’n somb’re tijden
Kies je wit of geel of rood of blauw
Wil je ook haar hart verlichten
Toon haar jouw verstild gezicht en
Zeg haar dat ik zoveel van haar hou

Ja we zingen voor jou
Want je staat daar zo mooi
Zo bedachtzaam, zo bleek en zo zacht
Ach je bent hier zolang
En je bent zo vertrouwd
Met de eenzame stem in de nacht

Je hebt vast het eeuwige leven
Maakt dat jou zo rustig misschien
Wij, sukkels, wij zijn hier maar even
Maar gelukkig jou soms te zien, oh!

Maanlicht
Kom me je verblijden
Maanlicht
In m’n somb’re tijden
Kies je wit of geel of rood of blauw
Wil je ook haar hart verlichten
Toon haar jouw verstild gezicht en
Zeg haar dat ik zoveel van haar hou

Oh, it is over again
it was the delusion of the day
but it also was the day of the delusionI was once again entangled
In my vain self
so many light-years from her
awayAll those ghosts of brains
and what I would do
and did I go for it for all of the wayAnd it kept nagging
it nagged all the way
When I saw you standing in the skyYou light up those thousand ripples
of the heavy, whispering sea
and those dancing, silver ripples
all sing along with me,
oh!

Moonlight
Do you come to make me glad
moonlight
in my gloomy times
Do you choose yellow or red or blue
Do you want to enlighten her heart too
show her your silent face and
tell her that I love her so very much

Yes, we sing for you because you are beautiful and soft
so thoughtful, so pale and so soft
Oh, you’re here this long
and you are so familiar
with the lonely voice in the night

You surely have eternal life
does that make you so peaceful maybe
We, idiots, we’re only shortly here
But sometimes happy to see you, oh!

Moonlight
Do you come to make me glad
moonlight
in my gloomy times
Do you choose yellow or red or blue
Do you want to enlighten her heart too
show her your silent face and
tell her that I love her so very much


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: