When the student is ready… / Als de leerling klaar is…

Why a certain yoga teacher training is not for me yet.
Waarom ik voorlopig niet deelneem aan een opleiding tot yoga leraar.

Continue reading – Verder lezen

Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 2

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 2 – Raymond van het Groenewoud – Maanlicht
(click here for song on youtube)(click here for playlist on spotify)Lyrics click here for lyrics / klik hier voor liedjestekst

Continue reading – Verder lezen

Time to listen to you / Tijd om naar u te luisteren

for blogs: scroll down / voor blogs: blader naar beneden
for survey: click here / voor vragenlijst: klik hier

English (klik hier voor Nederlands)

“The word ‘listen’ contains the same letters as the word ‘silent’.” – Alfred Brendel

Let your voice be heard. Feel free to participate in our survey. The survey is anonymous (no IP-addresses will be stored, for example). The survey takes approximatelly 4 minutes. You can participate until the end of February. I advise you to do this as soon as possible because once you have participated you have access to the results of the survey.

click here to participate

Nederlands

“Mensen, die veel en onbevangen luisteren, hebben ook het meest te vertellen.” – Godfried Bomans.

Laat uzelf horen. Neem gerust deel aan onze vragenlijst. De vragenlijst is anoniem (er worden geen IP-adressen opgeslagen bv) De vragenlijst kan in ongeveer 4 minuten worden ingevuld. U kan deelnemen tot eind Februari. Ik raad u echter aan dit zo snel mogelijk te doen want als u eenmaal heeft deelgenomen heeft u ook toegang tot de resultaten van de vragenlijst.

klik hier om deel te nemen

Stay Jung, eat more Freud / Blijf Jung, eet meer Freud

Discussion about Freud, Jung and Buddhism avoiding the word ‘ego’ as it is a source of misunderstanding.
Iets over Freud, Jung en het Boeddhisme zonder het woord ‘ego’ te gebruiken omdat dit leidt tot misverstanden.

Continue reading – Verder lezen

To go over old ground / Oude koeien uit de sloot halen

English (klik hier voor Nederlands)

In the West we tend to talk a lot about our problems. But is this digging in the past appropriate? Therapy digs until we can dig no more. When the last stone has been brought up. But are we cured then?

What is all that talking good for? You can compare it to restoring an old painting. In the West we burrow in the past. This is the same as using acid to clean a painting. Not only the varnish is gone but also some of the original paint. In the same way those things that make one unique are wiped away by associating problems and certain traits of character. An example; Someone can say ” I am introvert en that is why I have difficulties meeting new people.” Introversion can inhibit your social life but it might mean that you are good at reading books, meditation, sewing, etc. Your talents can even be a great topic for discussion.

I want to stress that talking is not wrong but the endless burrowing is. “My father couldn’t help me in my spiritual quest.” “My mother didn’t understand me.” These are all an example of this. We brush of the guilt to the past while it is not your past but the person you are here and now that will determine your future.

In the East there is a more gradual approach to problems. I must admit that it needs a lot more time but it is a gentle technique. In Tibetan Yoga it is believed that experience settle some place in the body. When during yoga you stimulate such an area those experience can be released. I’ve seen yogi’s cry during yoga because of this. At that moment a memory can be released. Why release? In Buddhism the image of the boat and the river is used to make it clear. A boat can be useful to cross a river but once you are on the other shore it is useless to hold on to that boat and drag it along. When a certain memory has been experienced it doesn’t help to pay much attention to it.

Yoga works in a very subtle way. Like peeling of layers of varnish. A lot of beginners are often distracted during meditation. Actually there is a very subtle process going on at that time. I invite you to read these comforting words by Yogani;

During meditation, we know the process is working, when we lose the mantra and later find ourselves in some other thoughts. During the meditation procedure, these other thoughts are a symptom that something has been released. Recognizing that, we go back to the mantra and continue the process. – (Advanced Yoga Practices, easy lessons for Ecstatic Living – Yogani)

Nederlands

In het Westen hebben we de neiging veel te praten over onze problemen. Maar is dat wroeten in het verleden wel aangewezen? Therapie graaft tot we niet verder meer kunnen. Tot de laatste steen is boven gelegd. Maar zijn we dan ook genezen?

Waar is al dat praten goed voor? Vergelijk het met het restaureren van een oud schilderij. In het Westen gaan we gaan wroeten in het verleden. Dit is als het gebruiken van zoutzuur om een schilderij te reinigen. Niet alleen het vernis is zo weg maar ook veel van de originele verf. Op dezelfde manier wordt wat iemand uniek maakt voor een stuk weggeveegd door problemen en sommige karaktertrekken met elkaar te associëren. Een voorbeeld, iemand kan het volgende zeggen; “Ik ben introvert en dat is waarom ik moeilijk nieuwe mensen leer kennen.” Introversie kan een grote rem op je sociaal leven zijn maar het betekent misschien dat jij goed bent in boeken lezen, in meditatie, in naaien, etc. Je talent kan zelfs een leuk gespreksonderwerp zijn.

Ik wil hiermee niet zeggen dat praten verkeerd is maar wel het eindeloos wroeten in het verleden. “Mijn vader kon mij niet helpen in mijn spirituele zoektocht.” “Mijn moeder begreep mij niet.” Deze uitspraken zijn hier voorbeelden van. Door alles af te wimpelen op het verleden schuiven we de schuld door terwijl het niet je verleden is maar wie je bent in het hier en nu die je toekomst bepaalt.

In het Oosten heeft men een veel geleidelijkere manier om om te gaan met problemen. Toegegeven, het vergt veel meer tijd maar het is dan ook een veel zachtere techniek. In de Tibetaanse Yoga gelooft men dat al onze ervaringen zich ergens in het lichaam opstapelen. Als we yoga doen en we stimuleren een gebied waar een ervaring genesteld is komt die ervaring los. Ik heb al yogi’s gezien die hierdoor tijdens een sessie aan het huilen waren. Op dat moment kunnen we een herinnering loslaten. Waarom loslaten? In het boeddhisme gebruikt men vaak het beeld van de boot en de rivier. Een boot kan nuttig zijn om een rivier over te steken maar als je eenmaal aan de overkant bent heeft het geen zin om je voor de rest van je tocht vast te klampen aan die boot en die overal mee te sleuren. Als een bepaalde ervaring is voorbij gekomen helpt het niet om hier verder aandacht aan te besteden.

Yoga werkt vaak heel subtiel, als het voorzichtig afpellen van de laagjes vernis. Veel beginners zijn snel afgeleid tijdens het mediteren. Eigenlijk is er dan ook een subtiel proces aan de gang. Lees maar eens de volgende troostende woorden van Yogani;

Tijdens de meditatie weten we dat het werkt wanneer we de mantra uit het oog verliezen en ontdekken dat we andere gedachten hebben. Gedurende het meditatieproces zijn die andere gedachten een teken dat er iets is losgekomen. Als we dit herkennen gaan we terug naar de mantra en doen we verder met het proces. – (Advanced Yoga Practices, easy lessons for Ecstatic Living – Yogani)

DSCN0519 - bewerkt tot oud schilderij en met watermerk
solving some problems is like restoring an old painting / sommige problemen oplossen is als het restaureren van een oud schilderij

Soundtrack of a year / soundtrack van een jaar – week 1

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 1 – Nina Simone – Ain’t got no, I got life

(click here for song on youtube)  – (click here for playlist on spotify)

Continue reading – Verder lezen

Cadeau voor het weekend / gift for the weekend

Nederlands (English: see below)

Zowel ik als mijn familie zo vinden deze foto zeer mooi. Zo mooi dat ik het voorlopig zonde vindt om er een citaat op te plaatsen. De beste foto’s vind je voortaan hier terug. Vroeg of laat ga ik ze tentoonstellen op zo’n  manier dat je de indruk hebt dat je in een bos zit en dat je anders naar de foto gaat kijken. Maar die verrassing is voor later…

Geniet van deze foto’s. Maar vooral, van het weekend!

English

Both me and my family think this photograph is very beautiful. Even that beautiful that I think it is a shame to put a quote on it. The best photographs you can find here from now on. Sooner or later I will exhibit them in such a way that you think your are in a forest and that you look at the photograph differently. But I’ll keep that surprise for later…

Enjoy these photos. But most of all, enjoy your weekend!

DSCN0933

Over goede voornemens

Het kan altijd beter. Dus ook ik heb goede voornemens dit jaar. Ik ga die echter proberen te bereiken op een andere manier dan gebruikelijk. De meeste mensen stellen zich een doel met een bewuste intentie. Als een dit niet helpt, is er een nog veel effectievere manier;

Lees verder Over goede voornemens

New Year’s resolutions

One can always improve. So I have New Year’s resolutions too. I will try to accomplish those resolutions in a different way than usual. Most people set a conscious intention. When this doesn’t work, there is a more effective way;

Lees verder New Year’s resolutions

Shrines for the ordinary – Herresbach en Tienen – Januari 2018

Nederlands (English: see below) Worden gewone dingen buitengewoon als ze in contact komen met het spirituele?  Uit de spanning tussen het gewone en het spirituele zich in dialoog of in conflict? Een onderzoek.

English: Does the ordinary become special when in contact with the spiritual? Does the tension express itself in dialogue or conflict? A study.